หลักสูตร GHP & HACCP Requirements rev.5-2020 (Codex)

รหัสหลักสูตร: 66082

จำนวนคนดู 1626 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร GHP & HACCP Requirements rev.5-2020 (Codex)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     1.เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริหารด้านคุณภาพขององค์กรสอดคล้องกับมาตรฐาน GHPs/HACCP
     2.เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด GHPs/HACCP อย่างมีประสิทธิผล


หัวข้ออบรมสัมมนา

   บทที่ 1 การปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี

                 - ส่วนที่ 1: บทนำและการควบคุมอันตรายที่มีต่ออาหาร
                 - ส่วนที่ 2: การผลิตขั้นต้น
                 - ส่วนที่ 3: สถานประกอบการ – การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

                 - ส่วนที่ 4: การฝึกอบรมและความสามารถ

                 - ส่วนที่ 5: การบำรุงรักษาสถานประกอบการ การทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อและการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ
                 - ส่วนที่ 6: สุขลักษณะส่วนบุคคล
                 - ส่วนที่ 7: การควบคุมการปฏิบัติงาน
                 - ส่วนที่ 8: ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค
                 - ส่วนที่ 9: การขนส่ง

   บทที่ 2 ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) และคำแนะนำสำหรับการใช้งาน
                 - ส่วนที่ 1: หลักการของระบบ HACCP
                 - ส่วนที่ 2: คำแนะนำทั่วไปสำหรับการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP
                 - ส่วนที่ 3: การประยุกต์ใช้


              ขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ตามมาตรฐาน

                     – ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งทีมงาน HACCP
                     – ขั้นตอนที่ 2 การอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
                     – ขั้นตอนที่ 3 การชี้หาวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์
                     – ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำแผนภูมิกระบวนการ
                     – ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการ
                     – ขั้นตอนที่ 6 (หลักการที่ 1) วิเคราะห์อันตรายและ กำหนดมาตรการในการควบคุม
                     – ขั้นตอนที่ 7 (หลักการที่ 2) การหาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
                     – ขั้นตอนที่ 8 (หลักการที่ 3) การกำหนดค่าวิกฤตของแต่ละจุดวิกฤต
                     – ขั้นตอนที่ 9 (หลักการที่ 4) กำหนดระบบเพื่อตรวจติดตามการควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
                     – ขั้นตอนที่ 10 (หลักการที่ 5) กำหนดวิธีการปฏิบัติการแก้ไข
                     – ขั้นตอนที่ 11 (หลักการที่ 6) กำหนดขั้นตอนการทวนสอบ
                     – ขั้นตอนที่ 12 (หลักการที่ 7) กำหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารและบันทึก


ลักษณะการเรียนรู้
     •  บรรยาย 70%
     •  Workshop 30%


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร GHP & HACCP Requirements rev.5-2020 (Codex)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: GHP, HACCP, อบรม หลักสูตร GHP & HACCP Requirements rev.5-2020, อบรมออนไลน์, อบรม การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด