หลักสูตร GHP & HACCP Requirements rev.5-2020 (Codex)

รหัสหลักสูตร: 66082

จำนวนคนดู 102 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร GHP & HACCP Requirements rev.5-2020 (Codex)
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 1 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     1.เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริหารด้านคุณภาพขององค์กรสอดคล้องกับมาตรฐาน GHPs/HACCP
     2.เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด GHPs/HACCP อย่างมีประสิทธิผล


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

   บทที่ 1 การปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี

                 - ส่วนที่ 1: บทนำและการควบคุมอันตรายที่มีต่ออาหาร
                 - ส่วนที่ 2: การผลิตขั้นต้น
                 - ส่วนที่ 3: สถานประกอบการ – การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

                 - ส่วนที่ 4: การฝึกอบรมและความสามารถ

                 - ส่วนที่ 5: การบำรุงรักษาสถานประกอบการ การทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อและการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ
                 - ส่วนที่ 6: สุขลักษณะส่วนบุคคล
                 - ส่วนที่ 7: การควบคุมการปฏิบัติงาน
                 - ส่วนที่ 8: ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค
                 - ส่วนที่ 9: การขนส่ง

   บทที่ 2 ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) และคำแนะนำสำหรับการใช้งาน
                 - ส่วนที่ 1: หลักการของระบบ HACCP
                 - ส่วนที่ 2: คำแนะนำทั่วไปสำหรับการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP
                 - ส่วนที่ 3: การประยุกต์ใช้


              ขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ตามมาตรฐาน

                     – ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งทีมงาน HACCP
                     – ขั้นตอนที่ 2 การอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
                     – ขั้นตอนที่ 3 การชี้หาวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์
                     – ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำแผนภูมิกระบวนการ
                     – ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการ
                     – ขั้นตอนที่ 6 (หลักการที่ 1) วิเคราะห์อันตรายและ กำหนดมาตรการในการควบคุม
                     – ขั้นตอนที่ 7 (หลักการที่ 2) การหาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
                     – ขั้นตอนที่ 8 (หลักการที่ 3) การกำหนดค่าวิกฤตของแต่ละจุดวิกฤต
                     – ขั้นตอนที่ 9 (หลักการที่ 4) กำหนดระบบเพื่อตรวจติดตามการควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
                     – ขั้นตอนที่ 10 (หลักการที่ 5) กำหนดวิธีการปฏิบัติการแก้ไข
                     – ขั้นตอนที่ 11 (หลักการที่ 6) กำหนดขั้นตอนการทวนสอบ
                     – ขั้นตอนที่ 12 (หลักการที่ 7) กำหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารและบันทึก


ลักษณะการเรียนรู้
     •  บรรยาย 70%
     •  Workshop 30%


วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์ศศิร์อร วงศ์กรณ์เจริญ

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

Consultant of Management System & Quality System of Quality System ISO 9001, IATF 16949, ISO14001, ISO 45001, ISO 13485, GMP & HACCP

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร GHP & HACCP Requirements rev.5-2020 (Codex)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: GHP, HACCP, อบรม หลักสูตร GHP & HACCP Requirements rev.5-2020, อบรมออนไลน์, อบรม การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด