หลักสูตร Workshop เทคนิคการสัมภาษณ์งานยุคใหม่ (Modern Interview Techniques)

รหัสหลักสูตร: 33063

จำนวนคนดู 1544 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการสัมภาษณ์และคัดเลือกให้ได้พนักงานใหม่ที่เหมาะสมกับองค์กร
2. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการสร้างคำถามในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่นอกตำรา และ Google
3. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการออกแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วย Competency ที่ตรงกับตำแหน่งงานในองค์กร
หัวข้ออบรมสัมมนา

1)     ปัญหาของการสัมภาษณ์และแนวทางแก้ไข

       Workshop 1  :  การสัมภาษณ์งานแบบ Tacit Knowledge

2)     7 ขั้นตอนหลักในการสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ

3)     แนวทางในการตั้งคำถามเชิงพฤติกรรม

4)     แนวทางในการตั้งคำถามและวิเคราะห์ผู้สมัครงานแบบ What-Why-How

        Workshop 2  :  การตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมและวิเคราะห์ตัวจริงของผู้สมัครแบบ 3 Know

5)     แนวทางในการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาคนที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร

6)     แนวทางในการวิเคราะห์หา Competency จาก Job Description ในการสัมภาษณ์ตามตำแหน่งงาน

7)     ข้อผิดพลาดที่มักพบในการสัมภาษณ์และคัดเลือกของผู้สัมภาษณ์

8)     การพัฒนาแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน

       Workshop 3  :  การประเมินและคัดเลือกด้วย Competency

9)  เทคนิคในการกำหนดค่าจ้างขั้นต้นสำหรับพนักงานใหม่ และการบวกค่าประสบการณ์

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานใหม่, เทคนิคการคัดเลือกพนักงานใหม่, การสัมภาษณ์เชิงพฤกติกรรม, การสัมภาษณ์ด้วย Competency, คัดเลือกคนให้เหมาะกับงานและวัฒนธรรมองค์กร, การตั้งคำภามในการสัมภาษณ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด