โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 13 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว

รหัสหลักสูตร: 35737

จำนวนคนดู 1649 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตปัจจุบัน และจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อไปในอนาคต ตลอดเวลาตั้งแต่ประเทศไทยเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วทุกภูมิภาคของโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเนื่องจากการต้อนรับขับสู้ของคนไทย ความโดดเด่นและความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศไทยส่งผลให้เกิดรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเหตุผลดังกล่าวทำให้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง
หัวข้ออบรมสัมมนา

71 ชั่วโมง 

                 1.วิชาความรู้พื้นฐานประกอบด้วยวิชาต่างๆ รวม 11 วิชา 54 ชั่วโมง

                2. วิชาความรู้เฉพาะอาชีพประกอบด้วยวิชาต่างๆรวม 15 วิชา 117 ชั่วโมง

ภาคความรู้ภาษาต่างประเทศ  รวมไม่น้อยกว่า 102 ชั่วโมง

 ภาคการศึกษานอกสถานที่  5 เส้นทาง(บังคบ 1 เส้นทาง เลือก 4 เส้นทาง)  

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ไกด์, อมรมไกด์, ไกด์บัตรเงินปี60, อบรมมัคคุเทศก์, มัคคุเทศก์สวนสุนันทา, บัตรบรอนซ์เงิน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด