การอ่านงบการเงินและบัญชี

จำนวนคนดู 538 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การอ่านงบการเงินและบัญชี
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

     

 

              เนื้อหาการเรียนที่เตรียมตัวเป็นเถ้าแก่น้อยเป็นการวางแผนทางการเงินอย่างมีระบบและประสิทธิภาพสำหรับแผนธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อ่านบัญชีให้ขาด เช่น สิ้นค้าไหนขายดีกำไรน้อยหรือสินค้าไหนขายได้น้อยแต่กำไรดีแยกประเภทของเงินให้ออก เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆแม้แต่ในสภาพวะการณ์ที่คาดไม่ถึงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจเพื่อปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาพของธุรกิจที่จะคาดว่าจะเกิดขึ้นได้

 

งบการเงินมีความสำคัญต่อบุคคลหลายฝ่าย เช่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เพราะงบการเงินแสดงให้เห็นถึงฐานะของกิจการ นโยบายและผลการดำเนินงานของกิจการในอดีตและปัจจุบันว่าประสบความสำเร็จมากน้อย เพียงใดการวิเคราะห์งบการเงินทำให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของกิจการทั้งยังช่วยในการควบคุมทางการเงินในอันที่จะเตือนให้ทราบว่าฐานะของกิจการเป็นอย่างไรบ้าง ความสามารถในการชำระหนี้สมรรถภาพในการหากำไรและสมรรถภาพในการดำเนินงานหากธุรกิจพบปัญหาในการดำเนินงานจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลในงบการเงินมาทำการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์หรือคาดการณ์ถึงผลการดำเนินงานของกิจการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ผู้ที่ทำให้ท่านรู้จักคำว่า บัญชีพารวย

 

                                                                                อ.มานพ       อิ่มอุระ

  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี วัตถุประสงค์

 

1.      

6.

1.                 

2.                 การผลิต

3.                 

4.                 ในการตัดสินใจ

5.                 

6.                 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 สามารถออกแบบ

7.                 

 

1.      

แฟ้มปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา

 

การอ่านงบการเงินและบัญชี

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, บริหาร, บัญชี, การเงิน, ธุรกิจ, สัมมนา

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)