ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

หลักการทางเคมีอาหาร (Principal of Food Chemistry)

จำนวนคนดู 653 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการทางเคมีอาหาร (Principal of Food Chemistry)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเคมีอาหารมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการเรียน การสอบ และการทำงาน ทั้งทางด้าน R&D, QC, QA ได้


เนื้อหาหลักสูตร:
ผู้เข้าอบรม จะได้รับความรู้ในเรื่องเคมีอาหาร เริ่มตั้งแต่เรื่องง่ายที่สุด คือ น้ำในอาหาร ต่อเนื่องไปคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ซึ่งเป็นองค์ประกอบ และสารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในอาหาร โดยจะสอนให้เกิดความเข้าใจในแต่ละหัวข้อ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ สุดท้ายจะนำความรู้จาก 4 เรื่องข้างต้น มาประยุกต์ใช้ในเรื่องระบบคอลลอยด์ และไฮโดรคอลลอยด์ ที่จัดเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญและมีการใช้กันอย่างหลากหลายในอุตสาหกรรมอาหาร

หัวข้ออบรมสัมมนา
ครอบคลุมเนื้อหาทางเคมีอาหารหลักๆ ที่ใช้กันในอุตสาหกรรมอาหาร ดังนี้

1. น้ำในอาหาร

2. คาร์โบไฮเดรต

3. ไขมัน

4. โปรตีน

5. ระบบคอลลอยด์ เเละไฮโดรคอลลอยด์

Sponsored
MONEY NAVIGATOR สัมมนาการบริหารการเงินส่วนบุคคล

การบริหารการเงินส่วนบุคคล* ปูพื้นฐานการบริหารการเงินส่วนบุคคล* วิธีเขียนงบการเงินส่วนบุ...

ดูรายละเอียด
สาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารควรรู้!!

กฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พ.ค. 2562   โดยมีสาระสำคัญดังนี้การเก็บรวบรวม การใช...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Food science, Food technology, Food chemistry, วิทยาศาสตร์การอาหาร, อาหาร, เคมีอาหาร