หลักสูตร EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom

รหัสหลักสูตร: 67520

จำนวนคนดู 717 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom
รอบที่

1

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 4 จ่าย 3

**ยืนยันจัดอบรมรูปแบบ Zoom

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

*** ยืนยันจัดอบรม 20 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น. รูปแบบ Zoom ***

บรรยากาศการทำงานช่วงที่ผ่านมา ท่านพบเหตุการณ์ หรือ มีความต้องการอะไรบ้างต่อไปนี้?...


 

1.มีการพูดจาหรือแก้ปัญหาแบบใช้อารมณ์ใส่กัน

2.สื่อสารประสานงานกันยังไม่ได้ประสิทธิภาพนัก

3.มีปัญหาด้านมนุษยสัมพันธ์ระหว่างฝ่าย หรือ กับลูกค้า


ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้... โดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...

1.จะสร้างให้ตระหนักเห็นความสำคัญในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) แบบยกทีม ทำอย่างไร?

2.จะสร้างความสนิทสนมไว้วางใจ ลดช่องว่างระหว่างกัน ช่วยให้ทำงานเข้ากันได้ง่ายๆ ทำอย่างไร?

3.จะพูดสื่อสารและเปิดใจรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ ท่ามกลางความแตกต่าง เพื่อร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ ทำได้อย่างไร?

4.จะช่วยให้สมองทำงานได้ดีและร่างกายสดชื่นมีพลังกระตือรือร้นอยู่เสมอ ได้อย่างไร ?

5.จะพลิกอารมณ์ให้เป็นบวก เพื่อพร้อมเผชิญสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ทำอย่างไร?

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.เข้าใจภาพรวม ความฉลาดทางอารมณ์กับการทำงานเป็นทีม

   •8 คุณสมบัติแห่งทีมเก่งด้วยพลัง EQ (Emotional Quotient)

   •SMILE…5 จุดเปลี่ยนแห่งความฉลาดทางอารมณ์แบบยกทีม

   •EQ…หัวใจแห่ง 10 ทักษะที่ตลาดแรงงานทั่วโลกต้องการ

   •กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์

   •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “The next spy”…เพื่อ Ice breaking

   •กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจคุณสมบัติพลังทีม EQ” สไตล์ SMILE

2.พัฒนา EQ ด้าน สร้างและรักษาสัมพันธภาพ ผ่าน การพูดคุยแบบเปิดใจ 

   •แกะรอย XYZ…3 ความสนใจที่แตกต่าง

   •Case study…บทพิสูจน์การสนทนาที่น่าประทับใจ

   •เล่าถามฟังชม...4 เคล็ดลับคุยสนุกแบบฉลาดฟัง

   •6 Face emotion…อ่านภาษากาย รู้ภาษาใจ

   •4 เคล็ดวิชาสร้างสะพานลดช่องว่าง ที่ทุกคนต้องมี!

   •Generation Gap: กรณีศึกษา Open-minded talk

   •Favor…5 เคล็ดลับคุยสนุกทุกโอกาส

   •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3 in 1”…เพื่อเข้าใจความสำคัญของสัมพันธภาพ & ความไว้วางใจต่อกัน

   •กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “คุยเพลินได้เพื่อน” แบบ ฉลาดฟัง

3.พัฒนา EQ ด้าน เข้าอกเข้าใจคน & จัดการข้อขัดแย้ง ด้วย มุมมองผ่านเลนส์ของผู้อี่น 

   •แกะรอย Sync…มุมมองเป็นหนึ่งแห่ง Outward mindset

   •SEE…บันได 3 ขั้นเพื่อประสานสิบทิศ (Collaboration)

   •8 ภาษากาย บอกภาษาใจ

   •Steve Jobs’ success story: ถอดบทเรียน SEE

   •2C…2 เหตุผลว่าทำไม Outward mindset จึงประสานได้ผล?

   •Partner…7 แนวทางประสานสิบทิศ ด้วย Outward mindset

   •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “The Mirror”…เพื่อตระหนักถึงผลกระทบของความขัดแย้งแตกต่าง

   •กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “ประสานสิบทิศ” สไตล์ SEE

4.พัฒนา EQ ด้านจัดการอารมณ์เชิงลบ ผ่านการกิจกรรมบริหารสมอง & อารมณ์

   •2S...ความลับการพัฒนาพลังสมอง 2 ซีก

   •CWM: Cross-Wheel Movement…เคล็ดลับการเคลื่อนไหวกายเพิ่มพลังสมอง

   •2T…รหัสลับพลิกเครียดให้เป็นบวก

   •ปริศนา 3H…ความลับกระตุ้นพลังสมองด้วยเสียงหัวเราะ

   •S CODE…ไข 4 ความลับของการหัวเราะที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ (Laughter as Medicine)

   •3C…สูตรลับเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเสียงหัวเราะ

   •10 เคล็ดลับพัฒนาสมอง 2 ซีก

   •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Hand-Brain Exercise”…เพื่อฝึกสมอง 2 ซีก

   •กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “หัวเราะบริหารสมอง” สไตล์ 3H

5.พัฒนา EQ ด้านตระหนักตนเอง ผ่าน กิจกรรมดนตรีบำบัด

   •3R…บันได 3 ขั้นพลิกอารมณ์ให้เป็นบวก

   •กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน 3R จาก CEO’s story

   •10 สุดยอดคำถามรับมืออารมณ์เชิงลบ

   •3S…ความลับ 3 ชั้นของการโปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์ (NLP)

   •Intuition…สร้างได้ เมื่อหยุดคิด (NLP: Level 3)

   •12 วิตามินเสริมอีคิว...ด้วย 7ส. + 5ฝึก

   •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3S Music therapy with NLP”…เพื่อพลิกอารมณ์ให้เป็นบวกด้วยภาษาโปรแกรมสมองเชิงบวก

   •กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “คิดบริหารอารมณ์” สไตล์ 3R

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

การพัฒนาตนเอง และอื่นๆ (การพัฒนาความคิดเชิงบวก, การพัฒนามุมมอง, การพัฒนาอารมณ์, พัฒนาความจำ, ธุรกิจข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้ปฏิบัติงาน, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0974746644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร EQ, อบรม EQ & Development, อบรม 2567, อบรม EQ, อบรม พัฒนาตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข, อบรม หลักสูตร EQ & Development

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด