หลักสูตร : การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)

จำนวนคนดู 767 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร : การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล :

การแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์เจาะลึกไปถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้น ด้วยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เรียกว่า Why-Why Analysis ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นให้ลงไปแก้ปัญหาที่พื้นที่หน้างานจริง สำรวจสภาพที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้สภาวะจริง มาผนวกรวมเข้ากับความรู้ และประสบการณ์ในงานนั้น ใช้เทคนิคการตั้งคำถามอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ก็จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำจากสาเหตุเดิม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยเทคนิค Why-Why Analysis

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง จากหน้างานจริง ตามหลัก 3 G

· Genba - สถานที่จริง

· Genbutsu - สภาพของจริง

· Genjitsu – สภาวะจริง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา และสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่หน้างานจริงได้

หัวข้ออบรมสัมมนา


เนื้อหาการฝึกอบรม :

1. การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง คือ อะไร ?

2. ปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Genba, Genbutsu, Genjitsu)

3. Why-Why Analysis คือ อะไร ?

4. การทำความเข้าใจ และสะสางปัญหาให้ชัดเจน

5. วิธีการมองปัญหาจากสภาพที่ควรจะเป็น

6. วิธีการมองปัญหาจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฎี

7. ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis

8. การกำหนดมาตรการตอบโต้

 

วิธีการฝึกอบรม :

1. บรรยาย 40%

2. Workshop 60%

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: seminar center, บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด, หลักสูตร : การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root Ca

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด