Mentoring & Coaching at Work รุ่นที่ 2

รหัสหลักสูตร: 44716

จำนวนคนดู 979 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
หนึ่งในปัญหาเรื่อง “คน” ที่องค์กรส่วนใหญ่กำลังประสบอยู่คงไม่พ้นเรื่องของการดูแลและรักษาพนักงาน GEN M จากผลการสำรวจของ 2016 Deloitte Millennial Survey พบว่า 68% ของGEN M ที่มีพี่เลี้ยง (Mentor) อยู่กับองค์กรได้นานกว่า 5 ปี GEN M มักจะให้ความสำคัญกับเป้าหมายในการทำงานหรืออาชีพที่จะทำให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างอิสระ มีความสุข และที่สำคัญคือสนุกกับงานที่ทำ


MENTORING & COACHING เป็นรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่จำเป็นสำหรับยุค 4.0 รูปแบบของการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ได้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากมาย อาทิ Reverse mentoring, Co-mentoring, Micro mentoring หรือแม้แต่ Group mentoring ก็ตามนอกจากนี้แล้ววัฒนธรรมการทำงานของคนไทยยังมีความซับซ้อน ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการวางแผนพัฒนาและทำให้ GEN M ไม่รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมกับองค์กรอย่างที่ควรจะเป็น ในสัมมนาพิเศษนี้ท่านจะได้เรียนรู้ถึงแก่นแท้ของกระบวนการ MENTORING & COACHING และวิธีการนำมาปรับใช้กับองค์กรของท่านได้อย่างเหมาะสม

หัวข้ออบรมสัมมนา
Mentoring & Coaching at Work รุ่นที่ 2


สิ่งที่ท่านจะได้จากการเรียนรู้

 1. ทราบถึงบทบาทและสถานะของตนเอง ว่าเมื่อไรควรจะสวมบทบาท “พี่เลี้ยง” และ “โค้ชชิ่ง” 
 2. เชื่อมช่องว่างระหว่างวัยของบุคลากรในองค์กร โดยใช้เครื่องมือ Mentoring และ Coaching   
 3. ได้พัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล อันจะทำให้เสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับ People 4.0 


PIM Coaching Academy เป็นหน่วยงานบริการวิชาการที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Institute of Management: PIM) ด้วยความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการโค้ช (Coaching) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และกระบวนการเรียนรู้ยุค 4.0 โดยมีภารกิจหลัก คือ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการโค้ชตามมาตรฐานสากล ด้วยโค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรับรองโดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ และ The World Institute for Action Learning 


วันที่สัมมนา 8-9 พฤศจิกายน 2560

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 1 Coaching 101

 • MENTORING VS. COACHING ในบริบทขององค์กร
 • Workshop: หมวก 4 ใบ
 • กระบวนการ MENTORING สำหรับ GEN M
 • Workshop: Active Listening/Powerful Question

วันที่ 2 Coaching in Action

 • กระบวนการ COACHING สำหรับ GEN M
 • Workshop: Design Your Life
 • FEEDBACKING VS. REFLECTION
 • Workshop: JoHari Window


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: ็HR, Mentoring, Coaching, ดูแลรักษาพนักงาน, ปัญหาเรื่องคน, พัฒนาทีม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้