เทคนิคการตั้งศูนย์เพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ (Dial gauge) ภาคปฏิบัติ

รหัสหลักสูตร: 45708

จำนวนคนดู 7075 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
 การตั้งศูนย์เพลา (Alignment) ใครคิดว่าไม่สำคัญ ?

        มีช่างประกอบติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรจำนวนมาก คิดว่าการปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) เครื่องจักรตัวขับกับตัวตามเป็นเรื่องง่ายๆ ธรรมดา ไม่สำคัญ เพียงใช้บรรทัดเหล็ก สันใบเลื่อย หรือ มีดกลึง ทางวางบนขอบหน้าแปลนและปรับให้เสมอกันทั้ง 4 จุด ตรงข้ามกันก็เพียงพอ แต่หารู้ไม่ว่า ทำไม? 

         แบริ่งเสียบ่อยเร็วกว่ากำหนด ซีล เมคครนิคคอลซีล ชำรุด เสีย รั่ว ท่อสั่น หน้าแปลนแตกบ่อย เครื่องจักรสั่น มีเสียงดัง อายุใช้งานสั้นสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย สูญเสียการผลิต ผลิตภัณฑ์ สินค้าไม่ได้คุณภาพ ปัญหาเหล่านั้น คือ สัญญาณบ่งบอก 60-70 % มาจากปัญหาการปรับตั้งเส้นตรงแนว Alignment ไม่ถูกต้อง ไม่อยู่ในค่าพิกัด เกินกว่ามาตรฐานที่จะยอมรับได้ 

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • ความรู้ ความเข้าใจ และความหมายของการปรับตั้งแนวศูนย์ Alignment คืออะไร 
 • การติดตั้งเครื่องจักรให้ได้แนวศูนย์ Alignment ตามต้องการเริ่มที่ไหน ทำอย่างไร
 • ทำไมต้องมีการปรับตั้งแนวศูนย์ Alignment เครื่องจักร ทำแล้วได้ประโยชน์อะไร 
 • สาเหตุ ที่ทำให้แนวศูนย์ ผิดเสีย ไปจากที่กำหนด (Misalignment) มีอะไรบ้าง
 • ค่าพิกัดแนวศูนย์มาตรฐานที่ยอมรับได้ มีค่าอะไร เท่าไหร่ (Alignment Tolerance) 
 • วิธีการปรับตั้งแนวศูนย์ มีกี่วิธี มีอะไรบ้าง (Alignment Method)
 • 1.การใช้สันขอบตรง
 • 2.การใช้ไดอัลเกจ
 • 3.การใช้แสงเลเซอร์
 • ภาคปฏิบัติ ขั้นตอน เตรียมการ การทำ Alignment ด้วยไดอัลเกจวิธี Rim and Face (ที่ขอบและผิวหน้า) 
 • การปรับตั้งแนวศูนย์ 3 ขั้นตอน 
 • การปรับตั้งศูนย์ Alignment ด้วย Dial Gauge วิธี Rim and Face (ที่ขอบ และผิวหน้าแปลน) การคำนวณปรับตั้งแผ่นชิม (Shim) เสริม-ลด รองแท่นเครื่องจักร

ฝึกภาคปฏิบัติ กลุ่มละ 5-6 คน โดยใช้เครื่องจักรจำลอง และการรายงานผลลงบนแบบฟอร์มมาตรฐาน พร้อมโปรแกรมคำนวณค่าปรับตั้งแนวศูนย์

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Alignment, Misalignment, Dial gauge, ตั้งศูนย์เพลา, ระบบขับเคลื่อน, วินัย เวชวิทยาขลัง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด