สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร “การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (JD) โดยใช้ competency เป็นพื้นฐาน”

หลักสูตร “การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (JD) โดยใช้ competency เป็นพื้นฐาน”
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์งานเบื้องต้น

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการ ของการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะในการหลักการพิจารณาในการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน


วันที่จัดงาน

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561

เวลา 09:00-16:00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. กระบวนการ สาเหตุและความสำคัญ ในการวิเคราะห์งาน

2. ความสัมพันธ์ ระหว่าง Job Analysis Job Descriptions Job Specifications

3. ขั้นตอนการท า Job Analysis

4. การนำผลการวิเคราะห์งานไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

5. ใครบ้างที่มีหน้าที่ ในการวิเคราะห์งาน

6. การใช้เครื่องมือ competency มาเป็นพื้นฐานในเขียนแบบกำหนดหน้าที่งาน

7. ประโยชน์ของการจัดใบกำหนดหน้าที่งาน

- นำไปใช้ในการประเมินค่างาน

- การนำไปเขียน Functional competency

- นำไปใช้ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

8. รายละเอียดการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานแบบสมัยใหม่

9. คำกริยาที่ใช้ขึ้นต้นในการเขียนใบกำหนดหน้าที่งานของแต่ละตำแหน่งงาน

10. สรุปความเชื่อมโยง/ความสัมพันธ์ของ การวิเคราะห์งาน ใบกำหนดหน้าที่งาน โดยใช้เครื่องมือ Competency

11. Workshop การฝึกปฏิบัติการเขียนจริง ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าสัมมนาได้เตรียม job ของตัวเอง มาฝึกปฏิบัติในการเขียนให้เสร็จ ตามแบบฟอร์มที่วิทยากรได้

เตรียมมาให้


วิทยากร
ดร. กฤติน กุลเพ็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในสาขาธุรกิจก่อสร้าง อาทิบริษัทปูนซีเมนต์ไทย และสาขาธุรกิจโรงพยาบาล อาทิ รพ.กรุงเทพ รพ.ปิยะเวท และบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
เหมาะสำหรับ

-หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต

-เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์


สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,280.00 บาท ราคา 4,280 บาท (รวมVat แล้ว)

สมาชิกราคา 3,852 (รวม Vat แล้ว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.ไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง
ชื่อผู้ติดต่อ:K.Jeeranan
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :081-4523029

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร “การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (JD) โดยใช้ competency เป็นพื้นฐาน”
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4000บาท
เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกให้ได้พนักงานใหม่ที่มีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับองค์กร
3900บาท
องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือและศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นใ
3800บาท
วางแผน ประเมินผล นำสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์  ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ  กำหนดวิธีการที่ดีในการประเมินผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องอย่าง ถูกทิศทาง
3900บาท
หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน หลักการและเหตุผล ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยหลายธุรกิจต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารงาน การบริหารคน โดยกลุ่มผู้นำหรือหัวหน้าจะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่มีส่วนสำคัญ (Key Man) ในการบริหารง
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนเอง และพัฒนา ปรับปรุงตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
3900บาท
ผู้นำทีมประสิทธิภาพ คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหัวใจของลูกน้อง เราจึงเรียกว่า พฤติกรรมการนำที่เหมาะสม เพราะ
3900บาท
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ หัวข้อการอบรม / สัมมนา • ICE BREAK ละลายพฤติกรรม • ความหมาย และความสำคัญของการนำเสนอ • ปัญหาที่แท้จริงของการนำเสนอ คืออะไร? • ศิลปะการนำเสนออย่างสัมฤทธิ์ผล • แนวทางการค้นหาจุดเด่
3900บาท
ดังนั้นหลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเหนือชั้น จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ทางออกซึ่งจะทำให้พนักงานขายได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบรวมถึงวิธีการคิดบวก ซึ่งทำให้พนักงานคิดและตระหนักถึงมุมมองในฐานะลูกค้าและมีความเข้าใจถ
2500บาท
การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง เข้าใจองค์กร องค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา