สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 225 ครั้ง
แจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล

          การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกับบุคลากรภายในและลูกค้าภายนอกองค์กร เป็นสิ่งสำคัญที่มีผู้ให้ความสนใจมากขึ้น เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงในหลายสิ่งหลายอย่างจากอดีต ไม่ว่าจะเป็นด้าน Generation ที่เปลี่ยนไป การพัฒนาทางเทคโนโลยี เป็นต้น ทำให้การสื่อสารในปัจจุบันมีประสิทธิภาพที่น้อยลงและมีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัด หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่เน้นการสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งในการสื่อสาร เพื่อให้การสื่อสารในแต่ละครั้งเกิดประสิทธิภาพได้มากที่สุด 

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารที่ดีทั้งการสื่อสารภายในและการสื่อสารภายนอกองค์กร

    2. เพื่อได้เห็นความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

    3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และลดปัญหาความขัดแย้งในการทำงาน

วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร

1. ความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

2. องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร

3. เทคนิคการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 

4. การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร  

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน 

2. พนักงานองค์กร 

3. ประชาชนทั่วไป 

วิธีการฝึกอบรม

          บรรยาย อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ และกรณีศึกษา 

          กิจกรรมเกมเน้นความมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้อบรม 

          ร่วมแสดงความคิดเห็นและนำเสนอหน้าห้องอบรม

วิทยากร
อาจารย์ทองชัย โซ่สายใจ
สถานที่จัดงาน
โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซอย 26
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021912509

หากท่านต้องการสมัคร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล
3500บาท
เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน
4000บาท
หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากประสบการณ์ในสายงานฝึกอบรมกว่า 28 ปีจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ มาถ่ายทอดเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จในอาชีพนักบริหารงานฝึกอบรมแบบเนื้อๆ พร้อมแบบฟอร์ม, ตัวอย่าง, แนวปฏิบัติ และเทคนิคต่างๆ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ปฏิบัติได้จริง
3900บาท
องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันทั่วโลก ต่างกำลังเผชิญหน้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก (DISRUPTIVE TECHNOLOGY) ซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความอยู่รอดขององค์กร องค์กรจะมีกลยุทธ์การปรับตัวและพัฒนาอย่างไรเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้
3000บาท
ทุกวันนี้โทรศัพท์ นอกจากเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ให้บริการทางธุรกิจแล้ว ยังพัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจบริการที่มีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และการบริการมีความหลากหลาย เจ้าหน้าที่ Call Center/พนง.ส่
3800บาท
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันสูงมาก และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการช่วงชิงและรักษาฐานลูกค้าไว้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดรวมถึงความเป็นหนึ่งเดียวของธุรกิจนั้นๆ จึงทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับปรุงวิธีการทำงานและกระบว
3900บาท
หลักสูตร การจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล (EFFECTIVE HR MASTER PLAN DESIGN) ดร.สันติชัย อินทรอ่อน หลักการและเหตุผล คนเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ต้องมีการวางแผนการจัดการให้ดี และยิ่งในปัจจุบันบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ปรับเปลี่ยนจาก
4,000บาท
หลังจากที่ได้รับ Drawing ชิ้นงานตัวอย่าง และข้อกำหนดต่างๆ จากลูกค้าแล้ว ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้รับจ้างช่วงผลิต Suppliers นั้นในแต่ละขั้นตอน มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่เราจะดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบ
15943บาท
คัดสรร 6 ทักษะ สำหรับการเข้าสู่สุดยอด Top Manager หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างานหรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน