ENGLISH for International Trade (Import / Export Business) ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ (ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก) | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

ENGLISH for International Trade (Import / Export Business) ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ (ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก)

จำนวนคนดู 127 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ENGLISH for International Trade (Import / Export Business) ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ (ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
- สรุปเทคนิคการเขียน-พูดภาษาอังกฤษที่จำเป็น สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

- ศัพท์สำคัญในการทำการค้าระหว่างประเทศ

- ประสานงานการค้ากับต่างชาติให้ได้ผล

- สอบถามและตอบกลับเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าและบริการด้วยภาษาอังกฤษที่กระชับ เข้าใจง่าย

- เสนอราคา สั่งซื้อ และติดตามหนี้โดยใช้ภาษาอังกฤษ อย่างสุภาพและเป็นทางการ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม 

1. ศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการทำการค้าระหว่างประเทศ Vocabulary of International Trade

2. การสอบถามทั่วไป และวิธีตอบกลับ Enquiry and how to respond

- ขอรายการสินค้า Asking for product catalogue

- สอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ Asking about products/services

- สอบถามครั้งแรกเพื่อขอนำเข้าสินค้า First enquiry for importing products

- ขอให้supplier ส่งสินค้ามาให้และขอคืนสินค้าที่ขายไม่หมด Asking a supplier for products and asking for returning unsold items

- ขอนัดพบผู้ขาย Making an appointment with supplier

- ขอเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว Asking for sole distribution rights

- การร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ Complaints regarding products/services

3. การเสนอขายและการเสนอราคา Product offering and quoting

- การเสนอขายสินค้าและบริการ Product/service offering

- การขอใบเสนอราคา Requesting quotation

- การออกจดหมายปะหน้าใบเสนอราคา Cover letter for a quotation

- การปฏิเสธใบเสนอราคา How to decline an offer

- การขอส่วนลด การให้ส่วนลด และการปฏิเสธการให้ส่วนลด Asking for a discount, offering a discount, and refusing giving a discount

- การติดตามผลของผู้ขาย Sales follow-up

4. การสั่งซื้อ Ordering

- การยืนยันคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์ Telephone order confirmation

- คำสั่งซื้อตามใบเสนอราคา Order entry with quotation

- การแจ้งให้ทราบว่าได้รับคำสั่งซื้อแล้ว Acknowledgement for receiving order

- การระบุถึงการนำส่งที่ล่าช้า Explaining delay in import process

- การปฏิเสธคำสั่งซื้อ Declining orders

- การปฏิเสธเงื่อนไขการนำส่งสินค้าจากผู้ซื้อ Refusing client’s delivery method

- การปฏิเสธการขยายเวลาให้เครดิต Refusing expansion of credit

- ยื่นข้อเสนอส่งสินค้าทดแทนให้ผู้ซื้อ Offering substitute product

- ขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า Requesting information on delivery

- แจ้งให้ทราบว่าสินค้าพร้อมส่ง หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการขนส่ง Confirming products ready for dispatch or delivery status

- รายงานความเสียหายระหว่างการขนส่ง Reporting damage during delivery

- รายงานเมื่อสินค้าถูกนำส่งไม่ถึงปลายทาง Reporting delivery failure

- เขียนคำร้องเรียนไปยังผู้ขนส่งเมื่อมีการนำส่งสินค้าไม่ถึงปลายทาง Complaining delivery failure

5. การชำระค่าสินค้าและบริการ Product/service payment

- ชี้แจงยอดค้างชำระ Informing outstanding balance

- แจ้งวิธีชำระเงิน Informing payment method

- แจ้งรับทราบการชำระเงิน Acknowledgement for receiving payment

- ขอขยายเวลาชำระหนี้วิธีการตอบยินยอม และวิธีการตอบปฏิเสธ Asking for extended repayment

6. การทวงหนี้ Asking for payment

- การอธิบายสาเหตุที่ชำระหนี้ล่าช้า Explaining cause of late payment

- การอธิบายสาเหตุที่ไม่สามารถชำระหนี้ ได้ Explaining cause of unpayable debt

-การร้องขอให้ชำระหนี้ครั้งแรก ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม และครั้งสุดท้าย First, second, third, and last request for payment

- การตอบกลับการร้องขอให้ชำระหนี้ How to respond a request for payment


อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )


รายละเอียดของหลักสูตร https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=9042&Itemid=145&lang=th 


**กรุณาโทรเพื่อรับรหัสสำรองที่นั่งก่อนอบรมทุกครั้ง** โทร 02-555-0700 กด 1  

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=9042&Itemid=145&lang=th                                                                                                                                                                                                                   

วิทยากร
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ENGLISH, International Trade, Import, Export, นำเข้า, ส่งออก
หลักสูตร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility Analysis
3900บาท
ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำProject Feasibility Analysis รวมถึงวิธีการเขียนรายงานการขออนุมัติและการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ
Coaching and Mentoring and Techniques
4,000.00บาท
การเป็นพี่เลี้ยง และโค้ชทีมงานเป็นเทคนิคและกระบวนการที่ได้ผลในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน ในการขับเคลื่อนทีมงานไปสู่เป้าหมายของหน่วยงาน ในยุคปัจจุบันนี้ หัวหน้า ผู้จัดการ ต้องมีบทบาทและรู้เทคนิคการเป็นโค้ช และพี่เลี้ยงเพื่อสามารถกระตุ้น สร้างแรงบันดาล
อบรมแนะนำ Feature Odoo 11 ERP ระบบสำหรับองค์กร
3638บาท
การบริหารงานในองค์กร เครื่องมือถือเป็นสิ่งสำคัญในการแข่งขันระหว่างธุรกิจ ระบบที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานและการวางแผนการทำงาน ทำให้การบริหารงานในองค์กรไร้ขีดจำกัด OpenERP หรือ Odoo
Social media for PR & Corporate Communications เทคนิคการใช้โซเซียลมีเดียในงานพีอาร์และสื่อสารองค์กร
5,000บาท
สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายวงกว้าง ทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และคนภายในองค์เอง พีอาร์องค์กรหรือแม้แต่เจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการ จำเป็นต้องมีพื้นฐานการสื่อสารทั้งการเขียนข้อความ รูปแบบการนำเสนอ อย่างถูกต้องตามหลักการประชาส
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO
3900บาท
เพื่อให้ผู้เรียนนำเครื่องมือ HO-REN-SO มาปรับและประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์
3800บาท
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรจากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุค หรือการเปลี่ยนแปลงพนักงาน/ผู้บริหารจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งล้วนมีผลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กรผ่านยุคสมัยอย่างยิ่ง เพื่อที่จะทำให้องค์กรก้าวต่อไปอย่างผู้ชนะ จึงต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เห
เทคนิคพิชิตยอดขาย เข้าใจโลกตลาดออนไลน์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับธุรกิจ SMEs ในการเข้าสู่ตลาดโลกออนไลน์อย่างเต็มตัว โดยตะกร้าออนไลน์
Psychology of Management หลักสูตร : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
3800บาท
โดยหลักการที่ว่า “หัวหน้าคือผู้ที่ทำงานผ่านคนอื่น” ดังนั้น การทำงานผ่านคนอื่น จึงต้อง "เข้าใจ" "ใส่ใจ" และ "ได้ใจ" ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง ด้วยศาสตร์ทางด้าน "จิตวิทยา" เพื่อนำมาผสมผสานให้เข้ากับศาสตร์ทางด้าน "บริหารจัดการ" ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตร "จิตว