สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ทักษะการเป็น “นักอ่านที่ทรงพลัง”..สู่ความเป็นเลิศนักสื่อสารยุค AEC

จำนวนคนดู 137 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทักษะการเป็น “นักอ่านที่ทรงพลัง”..สู่ความเป็นเลิศนักสื่อสารยุค AEC
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำนำ

การอ่านหนังสือน้อยของประชากรชาวไทย นับเป็นอันดับต้นๆ ของชาติอาเชียน แต่ถ้าอ่านด้วยการใช้สื่อออนไลน์จากรูปแบบต่างๆ โซเชียลมีเดีย รวมถึงเฟซบุ๊ค ก็จะมากจนนับเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม “การอ่าน” และการบริโภคข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงของคนไทยยุคใหม่ 

อนึ่ง ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีด้านการสื่อสารด้านหนึ่ง จะสร้างคุณประโยชน์อย่างมากมายหากใช้ในเชิงสร้างสรรค์ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ภัยได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้างแรงให้หลายๆ ด้าน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคม

ทั้งนี้ ภายใต้เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน ทำให้ชาวไทยยุคใหม่นับวันจะไม่สนใจ “การอ่านข้อความ” หรือ “อ่านจากบนหน้ากระดาษ”

ดังนั้น ถึงแม้ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะมีความจำเป็น แต่ก็ควรจะมีการรณรงค์ให้คนไทยรุ่นใหม่เกิดจิตสำนึก “รักการอ่าน” ข้อมูลข่าวสารจากหน้ากระดาษให้มากขึ้น ควบคู่ไปด้วย

สิ่งที่จะได้รับ :

1. ความสำคัญของนักอ่าน 

2. ประโยชน์ของวินัย “รักการอ่าน” 

3. ทักษะการอ่านเร็ว 

4. ทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ – ความเชื่อมโยงของข้อมูล 

5. ทักษะ - ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร

· มาตรฐานการสร้างทักษะการสื่อสารที่เกิดผล 

· ความสำคัญ และประโยชน์ “การเป็นนักอ่านที่ทรงพลังที่สุด” 

· วิธีการและเทคนิค “การอ่านอย่างมีคุณภาพ” เพื่อการสื่อสาร “การสรุป” ที่เกิดผล 

· การฝึกปฏิบัติกลุ่ม “Reading” จาก Case Study (ภาษาอังกฤษ) 

· พร้อมการเฉลยคำตอบ 

· การฝึกปฏิบัติกลุ่มทักษะ “การอ่านจับใจความ” จากกรณีศึกษา 

· และ ทักษะ “การเขียนสรุป” (ภาษาไทย) 

· นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติกลุ่ม และการประเมินผล 

สรุป – คำถาม / คำตอบ 

Sponsored
สอนมือใหม่ทำกำไรในตลาดต่างประเทศ หุ้นอเมริกา, ทอง, น้ำมัน และสกุลเงินต่างๆ

- เพื่อให้คนสนใจเทรดได้มีความรู้อย่างถูกต้องก่อนการลงทุน- เพื่อให้รู้จักระบบวิเคราะห์ใน...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
จิตสำนึกรักองค์กร&สร้างแรงจูงใจการทำงาน
2500บาท
การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง เข้าใจองค์กร องค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา
หลักสูตร การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT) INW Promotion
3900บาท
ทำความรู้จักกับ Powerpoint ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ Powerpoint อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร Template ที่สวยงามเป็นอย่างไร
การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ CALL CENTER CONFIRM!
3000บาท
ทุกวันนี้โทรศัพท์ นอกจากเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ให้บริการทางธุรกิจแล้ว ยังพัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจบริการที่มีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และการบริการมีความหลากหลาย เจ้าหน้าที่ Call Center/พนง.ส่