สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หัวข้อ "หลักการแปรรูป สุขลักษณะที่ดีในการผลิต และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอาหาร"

จำนวนคนดู 230 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หัวข้อ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย! (เปิดอบรมระดับภูมิภาคตะวันออกและภาคใต้) หัวข้อ "หลักการแปรรูป สุขลักษณะที่ดีในการผลิต และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอาหาร"

ภายใต้ โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยโดย สวทน. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ 


วิทยากร
ดูประวัติ

ผศ.ดร. ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร

ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (งานช่าง / วิศวกรรม)

วิศวกรรมระบบสารสนเทศการวิเคราะห์


ดูประวัติ

ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์

อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (ธุรกิจด้านอาหาร)

ความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร


ดูประวัติ

ผศ.ดร. วราภา มหากาญจนกุล

อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (ธุรกิจด้านอาหาร)

Food Safety


ดูประวัติ

รศ. ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์

อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (ธุรกิจการผลิต)

เทคโนโลยีการบรรจุ


ดูประวัติ

ผศ. ดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์

อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (ธุรกิจการผลิต)

รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ


ดูประวัติ

ผศ.ชนัสสา นันทิวัชรินทร์

อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (ธุรกิจการผลิต)

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ


ดูประวัติ

อาจารย์เจนณัช สดไสย์

ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (ออกแบบ)

การออกแบบกราฟิก

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การแปรรูป, สุขลักษณะ, การผลิต, การพัฒนาบรรจุ
HOT DEAL
สัมมนา  Creative Presentation Workshop for Sales
5900บาท
พบกับคอร์สที่ช่วยให้คนนำเสนอพรีเซนอย่างมืออาชีพ จะมาเปิดเผย เทคนิคการทำ Presentation อย่างไรให้โดน สวยดูดีเป็นมืออาชีพ เสนองานให้ผ่าน เริ่มตั้งแต่การเลือกสี เลือกรูป ให้น่าสนใจ เพื่อนำไปปรับใช้กับงานอื่นๆได้
คอร์สสอนการทำความสะอาดโรงแรม อบรมแม่บ้านสำนักงาน ทำอย่างไร ที่จะเอื้ออำนวย ให้ฝ่ายทำความสะอาด ทำงานได้ดี ขึ้น และเร็วขึ้น
3500บาท
เหมาะสำหรับคอร์ส โรงแรม รีสอร์ท เช่น บูติค รีสอร์ท หรือ รีสอร์ทเล็ก ๆ จะเหมาะกับคอร์สนี้มาก หรือท่านที่ต้องการมาเรียนเพื่อไปสอนแม่บ้าน และพัฒนาโรงแรมรีสอร์ท ด้านงานทำความสะอาด และพัฒนาการทำงานของแม่บ้านให้สะอาดเรียบร้อยขึ้น ทำงานประณีตขึ้น
อบรมหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าจากปลานิล”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและการแปรรูปสัตว์น้ำ
การทำธุรกิจพรีออเดอร์ญี่ปุ่น และแม่ค้าสายหิ้ว
6490บาท
สอนการสั่งของจากญี่ปุ่น การส่งกลับไทย การเคลียร์ภาษี การประมูลของจากญี่ปุ่น แนะนำแหล่งหิ้วของจากญี่ปุ่น
มาตรวิทยาเพื่อการวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ความรู้และเทคนิคการวัด ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ การจัดการเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน, การวัดความดัน อุณหภูมิและความชื้น, การตรวจจับโลหะ และ การลดต้นทุนการใช้พลังงาน และ คลีนิคมาตรวิทยา