สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อบรมฟรี "การผลิตสื่อต้นแบบเพื่อต่อยอดการศึกษาไทย"

จำนวนคนดู 222 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมฟรี
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1. ปัจจุบันการศึกษาของไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้สามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เพื่อให้เห็นและเข้าใจถึงหลักการและปัญหาระหว่างการเรียนรู้ จนสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหา และนำไปใช้ในการเรียนหรือชีวิตประจำวันได้ 

2. ผลักดันให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล ๔.๐ ซึ่งเป็นยุคที่เน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นฐานของอุตสาหกรรมทุกตัว จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ หาเหตุผล โดยใช้อัลกอริทึมหรือกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้ อย่างมีลำดับขั้นตอน ซึ่งเป็นแกนหลักของวิชาคอมพิวเตอร์มาใช้ในทุกแขนงวิชาได้ 

3. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพ 

4. กระตุ้นการเรียนรู้ โดยผู้สอนจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนำไปจัดทำสื่อหรือกิจกรรมให้รองรับกับการเรียนการสอน โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การนำข้อมูลมาประมวลผล และทำการตัดสินใจจากพื้นฐานของข้อมูลได้และที่สำคัญต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีด้วย 


วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานของ STEM และการเรียนการสอนหลักสูตร Computing Science สำหรับประเทศไทย 

2. เพื่อนำทักษะกระบวนการคิดที่ทำให้เข้าใจถึงปัญหา และสามารถสร้างแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มาพัฒนาเนื้อหา สื่อหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับแขนงวิชาต่างๆ 

3. เพื่อช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย น่าสนใจและเข้าถึงผู้เรียนได้มากขึ้น 

4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาโครงการอบรมหรือกิจกรรมต่อไป

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ทำความเข้าใจกับพื้นฐานของ STEM และการเรียนการสอนหลักสูตร Computing science

สำหรับประเทศไทย

2. เรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดที่ทำให้เข้าใจถึงปัญหา และสามารถสร้างแนวทางการแก้ปัญหาได้

อย่างเป็นระบบ หรือที่เรียกว่า Computational thinking เพื่อนำมาพัฒนาเนื้อหา สื่อหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับแขนงวิชาต่างๆ

3. เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการการออกแบบการเรียนรู้ และสื่อหรือกิจกรรม

4. ทดลองออกแบบกระบวนการเรียนหรือกิจกรรมสำหรับนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน (ตัวต้นแบบ)

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์วีณา เนาวประทีป

ไอที เทคโนโลยี (เทคโนโลยีใหม่ๆ)

ผู้เชี่ยวชาญด้าน STEM และ Computer Science

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สื่อต้นแบบ, การศึกษาไทย, การผลิต
Prepare for 4.0 Going Paperless for your Business สำนักงานไร้กระดาษยุค 4.0 ครั้งที่ 3
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้สนใจ Application กระบวนการ paperless เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้
เรียนรู้สูตรและฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ
3900บาท
โปรแกรม Excel ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมานับสิบปีนั้น มีสักกี่คนที่รู้ว่า มีฟังก์ชันสำเร็จรูปเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ร่วม 400 ฟังก์ชัน โดยแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ ครอบคลุมเนื้องานหลายลักษณะ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สร้างสูตรคำนวณได้ด้วยตนเ
Electric Vehicle
ไม่มีค่าใช้จ่าย
The only constant in the Automotive and transportation industry.In this seminar we will discuss which engineering implications developing Electric Vehicles has and how this shifts focus.
เทคนิคการประยุกต์ใช้ Excel ขั้นพื้นฐาน
3900บาท
เน้นพื้นฐานการบริหารจัดการข้อมูลบน Excel ให้อยู่หมัด และการงานแบบอัตโนมัติ แทน อัตโนมือ
Empowering Your BI & Big Data Analytics
ไม่มีค่าใช้จ่าย
นำเสนอเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล ให้มีความรวดเร็ว และลดปัญหาความล่าช้าในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
สัมมนาฟรี Nutanix .NEXT on Tour BKK
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้วิธีเรียกคืนอิสรภาพของคุณในโลกของมัลติคลาวด์ในปัจจุบัน
สัมมนาฟรี! “G Suite Business มาตรฐานการทำงานแห่งอนาคต”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ถ้าคุณกำลังมองหาตัวช่วยในการทำงานอยู่ โอากาสมาถึงแล้ว! มาทำความรู้จักกับ G Suite ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น
หลักสูตร EXCEL BASIC SMART เทคนิคการใช้ EXCEL ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3900บาท
อบรมโดยนักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel, Access, PowerPoint ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด รับประกันคุณภาพเต็ม100%