สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สัมมนา "ก้าวทันกฎหมายสิ่งแวดล้อมในยุค Thailand4.0"

จำนวนคนดู 631 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนา
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
งานนี้ฟรีครับ มีแต่ได้กับได้ อย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ นะครับ 

NIDA ENVIRONMENT SCHOOL

@Rayong


คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) 

ศูนย์การเรียนส่วนภูมิภาค จ.ระยอง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จัดฝึกอบรมฟรี ECO SEMINAR SERIES  ในหัวข้อ "ก้าวทันกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในยุค Thailand 4.0 "

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.พนิดา ชลังสุทธิ์

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร)

ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษา บริษัท จีเอสที คอนเซาท์ติ้ง จำกัด


ดูประวัติ

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์

สำหรับองค์กร (การบริหาร)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ก้าวทันกฎหมาย, กฎหมาย, Thailand4.0
เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย Competency
3900บาท
ให้ผู้รับการอบรมทราบวิธีการและขั้นตอนการสัมภาษณ์ด้วย Competency สามารถแยกระดับของ Competency ของผู้สมัครได้
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า   Value Stream Mapping - VSM
3800บาท
สายธารแห่งคุณค่าทำให้สามารถมองเห็นภาพรวม (Big Picture) ของกระบวนการ การเชื่อมโยงการไหลของข้อมูล และวัตถุดิบ แหล่งกำเนิดของความสูญเปล่า (Source of Waste) ซึ่งทำให้เห็นช่องทางในการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น
เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
2900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
Excel Advanced for Database & PivotTable
3900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน (How to Investigation Techniques)
3900บาท
เข้าใจหลักการและแนวคิดเรื่องการสื่อสาร, เทคนิคการวางแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบ
หลักสูตร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  Project Feasibility Analysis
3900บาท
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้าทำให้งานต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นงานประจำและงานที่ต้องทำซ้ำลดน้อยลง
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ (CRM)
3500บาท
ในโลกแห่งธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างเหนือชั้นกว่าคู่แข่งในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับสินค้าประเภทเดียวกันหรือบางครั้งอาจจะวางยุทธศาสตร์ไปไกลถึงขนาดที่ต้องการเป็นผู้นำทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางด้
การวางแผนการจัด marketing event
3800บาท
กิจกรรมการตลาด เป็นเครื่องมือการตลาดที่ไม่มีองค์กรไหนจะหลีกเลี่ยงไม่ทำได้แล้วในยุคปัจจุบัน แต่ในแนวทางการทำการตลาดยุคใหม่ การตลาดได้กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องมีการวัดผลที่แม่นยำเช่นกัน  ดังนั้นการวางแผนกิจกรรมการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเ
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารทีมงาน (THE PSYCHOLOGY IN PEOPLE MANAGEMENT)
3900บาท
งานแต่ละประเภทหากทำคนเดียวก็ยากที่จะสำเร็จ หากมีคนมาช่วยก็ทำก็อาจจะสำเร็จได้เร็ว แต่หากคนที่เข้ามาทำงานร่วมกันหลายคนก็จะคงจะหลีกหนีไม่พ้นกับคำว่า “ความคิดต่าง ความเห็นก็ต่าง” ถ้าหากเป็นเช่นนั้นก็คงอยากที่จะสำเร็จ