สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบมืออาชีพ"

จำนวนคนดู 293 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบมืออาชีพ
หัวข้ออบรมสัมมนา
- เทคนิคการสืบค้นผลงานวิชาการในฐานข้อมูล

- Web of Science & SCOPUS สำคัญกับการตีพิมพ์ผลงานอย่างไร

- ค่า Bibliometrics (ค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร) กับการเลือกเอกสารเพื่อการอ้างอิง

- ไขข้อข้องใจกับทุกคำถามเรื่องการสืบค้นข้อมูล

     - สามารถหาเอกสารวิชาการใน Google ได้หรือไม่

     - การหาเอกสารฉบับเต็มแบบไม่เสียเงิน


เริ่มลงทะเบียน เวลา 9.00 น. และหลังการอบรมขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

วิทยากร
ดูประวัติ

คุณจิรวัฒน์ พรหมพร

สำหรับองค์กร (การบริหาร)

บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการสืบค้นแบบมืออาชีพ, ฐานข้อมูล, อิเล็กทรอนิกส์, การสืบค้น
Excel Advanced เทคนิคการใช้ Excel ขั้นสูง เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5029บาท
หลักสูตรนี้กล่าวถึงเทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องมือสำคัญของ Excel เช่น การหาผมรวมย่อยของ Subtotals,การสรุปข้อมูลด้วย Pivot Table ฯลฯ รวมถึงการตั้งค่าความปลอดภัย เช่น การซ่อนสูตรคำนวณ,การป้องกันการแก้ไขข้อมูลและการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเปิดไฟล์
Super Advanced Technique in Excel
3500บาท
หลักสูตรนี้จะเน้นสุดยอดเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ เกือบ 100 เทคนิค เพื่อช่วยให้คุณสามารถุทำงานได้อย่างเร็วสุดๆ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่ไม่สามารถหาอ่านได้จากหนังสือเล่มใดๆ อาทิ การลดขนาดของไฟล์ให้เล็กลง การแก้ปัญหาของการเปิด Workbook แล้วปรากฏให้ Update Link
การประยุกต์ใช้ Ms.Excel ในงานบัญชีและตรวจสอบทุจริต หลักสูตรที่ 2  Ms.Excel for Accounting and Fraud detection (Class2)
4000บาท
หลักสูตรเก็บ CPD วิชาอื่นๆ 6ชั่วโมง หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการใช้ Excel ขั้นสูงในการตรวจสอบทุจริตโดยเฉพาะ
Getting and Transforming Data with Power Query
8000บาท
โปรแกรมที่ใช้สำหรับดึง รวมรวมและดัดแปลงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้อยู่ในรูปแบบ Database ที่สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Filter, PivotTable, Power Pivot, Power BI ฯลฯ
เรียนรู้สูตรและฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ
3900บาท
โปรแกรม Excel ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมานับสิบปีนั้น มีสักกี่คนที่รู้ว่า มีฟังก์ชันสำเร็จรูปเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ร่วม 400 ฟังก์ชัน โดยแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ ครอบคลุมเนื้องานหลายลักษณะ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สร้างสูตรคำนวณได้ด้วยตนเ
การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน(NACHI ROBOT)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรระดับพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม มาก่อน ใช้งานจริง
สัมมนาฟรี หัวข้อเรื่อง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ŒผูŒ้ประกอบการ เข้Œาใจ และเห็นถึงประโยชน์ของการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ŒามาใชŒ้ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่่อยกระดับองค์กรให้Œเปš็นดิจิทัล (Digitalization)