สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สัมมนาเรื่อง “รวมพลคนใช้มาตรฐานวิศวกรรม”

จำนวนคนดู 246 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาเรื่อง “รวมพลคนใช้มาตรฐานวิศวกรรม”
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
รับทราบการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตทำให้หลายส่วนงานต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีปฏิบัติในการทำงานเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสนองความต้องการผู้ใช้งาน ในงานเสวนา "รวมพลคนใช้มาตรฐานวิศวกรรม" นี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับฟังการเสวนาที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรฐานต่างๆเข้าใจบทบาทขององค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติอย่างแท้จริงทั้งในฐานะผู้ผลิตมาตรฐานและผู้ประกาศมาตรฐาน

 

หัวข้ออบรมสัมมนา
  • องค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ (Standards Developing Organizations : SDOsมาตรฐานแห่งชาติควรไปทิศทางใด
  • การดำเนินการของ วสท. ในฐานะองค์กรกำหนดมาตรฐาน,มาตรฐาน วสท.ที่มีอยู่ และกำลังจะจัดให้มี
  • ความร่วมมือของ วสท. ในการจัดทำมาตรฐานร่วมกับสภาวิศวกร และหน่วยงานอื่น ๆ
  • การใช้มาตรฐานในงานวิศวกรรม (ปัญหาในการนำมาใช้งาน)
วิทยากร
ดูประวัติ

ศาตราภิชานพูลพร แสงบางปลา

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

ประธานคณะกรรมการองค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ SDOs (วสท.)


ดูประวัติ

รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

ประธานอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ สภาวิศวกร


ดูประวัติ

รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

คณะกรรมการนโยบายมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม (วสท.) และประธานคณะกรรมการสาขาว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: มาตรฐาน, วิศวกรรม
สัมมนาหลักสูตร ผู้ช่วยผู้บริหาร
3900บาท
ราคาพิเศษ สมัคร 3 ท่าน ชำระค่าสัมมนาเพียง 2 ท่านเท่านั้น รอบเดียว รีบสมัครก่อนเต็มนะคะ พร้อมรับใบวุฒิบัตรในวันสัมมนาทันที !!!
เทคนิคการบริหารจัดการและจัดเก็บเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ ข้อมูลสารสนเทศอย่างชาญฉลาดสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล
4900บาท
ข้อมูลเปรียบเสมือนขุมทรัพย์สำหรับธุรกิจ องค์กรที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะประสบความสำเร็จมากกว่า แต่องค์กรที่ยังไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่ จัดเก็บไม่มีประสิทธิภาพ ไม่นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ มีอุปสรรคมากมายสำหร
แนวทางในการออกแบบจัดทำฟอร์มเอกสารรายงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
1,500บาท
ในการปัฏิบัติงานการจัดทำฟอร์มเอกสารถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงการรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน แต่ยังช่วยให้เราทราบปัญหาของงานที่ทำ และยังเป็นการเก็บสถิติตัวเลขเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ
การฝึกสอนเพื่อประสิทธิภาพ Coaching for Peak Performance
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีท่านที่ 4 ทันที (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สมัคร ติดต่อคุณจิ๋วนะคะ
การเลือกใช้เครื่องมือ-วิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน
3800บาท
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่หลากหลาย ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและสร้างเป็นวัฒนธรรมในการพัฒนาในองค์กร โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยเ
หลักสูตร การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ
3800บาท
คุณยังทำการตลาดแบบเดิมๆ อยู่อีกหรือ? ในเมื่อกระแสเทคโนโลยีที่เชี่ยวกรากได้ทำลายล้างธุรกิจแบบดั้งเดิมแทบไม่เหลือ ทฤษฎีปลาใหญ่กินปลาเล็กใช้ไม่ได้อีกแล้ว ต้องเปลี่ยนเป็นปลาที่ใช่และไวกว่าเดิมที่จะอยู่รอด พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนตลอดเวลาและเอาใจยาก แล้วธ
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง  (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
3900บาท
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบวุฒิบัตรในวันสัมมนาทันที