สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สัมมนาเรื่อง “รวมพลคนใช้มาตรฐานวิศวกรรม”

จำนวนคนดู 176 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาเรื่อง “รวมพลคนใช้มาตรฐานวิศวกรรม”
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
รับทราบการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตทำให้หลายส่วนงานต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีปฏิบัติในการทำงานเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสนองความต้องการผู้ใช้งาน ในงานเสวนา "รวมพลคนใช้มาตรฐานวิศวกรรม" นี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับฟังการเสวนาที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรฐานต่างๆเข้าใจบทบาทขององค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติอย่างแท้จริงทั้งในฐานะผู้ผลิตมาตรฐานและผู้ประกาศมาตรฐาน

 

หัวข้ออบรมสัมมนา
  • องค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ (Standards Developing Organizations : SDOsมาตรฐานแห่งชาติควรไปทิศทางใด
  • การดำเนินการของ วสท. ในฐานะองค์กรกำหนดมาตรฐาน,มาตรฐาน วสท.ที่มีอยู่ และกำลังจะจัดให้มี
  • ความร่วมมือของ วสท. ในการจัดทำมาตรฐานร่วมกับสภาวิศวกร และหน่วยงานอื่น ๆ
  • การใช้มาตรฐานในงานวิศวกรรม (ปัญหาในการนำมาใช้งาน)
วิทยากร
ดูประวัติ

ศาตราภิชานพูลพร แสงบางปลา

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

ประธานคณะกรรมการองค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ SDOs (วสท.)


ดูประวัติ

รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

ประธานอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ สภาวิศวกร


ดูประวัติ

รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

คณะกรรมการนโยบายมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม (วสท.) และประธานคณะกรรมการสาขาว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: มาตรฐาน, วิศวกรรม
เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในขบวนการผลิตด้วย Poka Yoke (Zero-Defect by PokaYoke)
3,500บาท
การใช้ระบบ POKA-YOKE ซึ่งเป็นระบบป้องกันความผิดพลาดในขบวนการผลิต ที่มีรากฐานมาจากภาษาญี่ปุ่น
วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
3900บาท
ปูพื้นฐานและให้แนวทางที่ถูกต้องในการเรียนภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและฝึกฝนภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองหลักจากจบหลักสูตร
ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด
2900บาท
พร้อมลดราคาพิเศษ เมื่อสมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น รับจำนวนจำกัด
การบริหารการจัดส่งสินค้า เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
3900บาท
ทราบถึงขั้นตอน และวิธีการควบคุมดูการจัดส่งได้อย่างถูกวิธี สามารถบริหารการจัดการขนส่งได้อย่างถูกวิธีเพื่อลดต้นทุน
หลักสูตร การใช้ QC 7 Tools แก้ไขปัญหาที่หน้างาน(ภาคปฏิบัติ) QC 7 Tools for Preventive and Corrective action
3900บาท
การใช้ QC 7 Tools แล้วมาประยุกต์ใช้กับหลักการของ PDCA ร่วมกับ QC Story ก็จะทำให้เกิดการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อสร้าง Corrective action และ Preventive action ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย
การสร้างจิดสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พลังงานลดลงอยู่ตลอดเวลา หากใช้กันอย่างไม่รู้คุณค่า สักวันหนึ่งคงจะหมดไป ไม่ว่าพลังงานไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน ฯลฯ หากพลังงานเหล่านี้ลดลงไปเรื่อยจะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของทุกๆท่านและจะต้องมีผลต่อองค์กรธุรกิจต่างๆแน่นอน ซึ่งมีความจำเป็นอย่
LEAN TRANSPORTATION  การขนส่งแบบลีน
6,500บาท
ขนส่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับองค์กรในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันที่รุ่นแรงขึ้นเรื่อยๆ หลายๆ บริษัทประสบปัญหาเรื่องงานขนส่งที่ไม่มีคุณภาพส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าใช้ต้นทุนในการดำเนินงานขนส่งมากเกินไป ทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA 4th Edition)
3900บาท
ช่วยให้องค์กรมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ
เทคนิคการทำงานและกำหนดเป้าหมาย “การทำงานเชิงรุก” (Critical Proactive)
4815บาท
การทำงานและกำหนดเป้าหมาย การทำงานเชิงรุก เพิ่มโอกาสการก้าวหน้า เสริมสร้างคุณลักษณะและเรียนรู้เทคนิคการวางแผนการทำงานเชิงรุก