เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

หลักสูตร Master of Storytelling

รหัสหลักสูตร: 66329

จำนวนคนดู 355 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร Master of Storytelling
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

การเล่าเรื่องแบบ Storytelling เป็นรูปแบบส่วนหนึ่งของข้อมูลรวมการถ่ายทอดความรู้ที่ทุกคนใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันทุกคนทำหน้าที่เป็นทั้งผู้เล่าเรื่องและผู้ฟังโดยมีถ่ายทอดผ่านตัวกลางต่าง ๆ แม้ในขณะที่เรานอนหลับเรื่องราวบางเรื่องก็ปรากฏขึ้นในความฝัน ผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงการใช้พลังเพื่อการเล่าเรื่องในสนับสนุนธุรกิจของคุณ

หลักสูตรการฝึกอบรมหัวข้อนี้จะส่งเสริมให้ พนักงานของคุณ บรรลุเป้าหมายในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเล่าเรื่องแบบ Storytelling ตลอดจนวิธีการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วยการเล่าเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นจินตนาการและสัมผัสความรู้สึกของผู้ฟัง นั่นทำให้การเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงและจูงใจผู้คน การเล่าเรื่องจะช่วยให้คุณสามารถถ่ายทอดเรื่องราวทางธุรกิจของคุณเพื่อให้น่าสนใจและมีส่วนร่วมมากขึ้นโดยการสื่อสารกับความรู้สึกของผู้ฟังอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและมองเห็นถึงความจำเป็นของทักษะการเล่าเรื่อง
   2. เพื่อฝึกทักษะการเล่าเรื่อง ทั้งรูปแบบการพูดและการเขียน
   3. เรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ  สามารถโน้มน้าวโน้มน้าวอารมณ์และความรู้สึกของผู้ฟังได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก Storytelling ไปประยุกต์ใช้กับตนเองเพื่อให้การสร้างผลงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกันอันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดของ Storytelling ให้เหมาะสมกับองค์กร
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เครื่องมือร่วมสมัยเพื่อช่วยให้การวางแผนการเล่าเรื่องมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

ช่วงเช้า OVERVIEW
    1. กฎแห่งพลังการของการเล่าเรื่อง Master of storytelling (แชร์ประสบการณ์จากวิทยากร บอกเล่าถึง เทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง )
    2. กิจกรรม ค้นหาความสามารถที่แท้จริงในตัวของคุณด้วย Personal Swot Analysis
เป็นกิจกรรมด้านจิตวิทยาที่ช่วยค้นหาจุดด้อยในตัวคุณ และนำจุดด้อยที่ค้นพบปรับใหม่ให้เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ ในการเป็นนักเล่าเรื่องแบบมืออาชีพ
    3. Perspective
มุมมองและทัศนคติในการปรับใช้ เมื่อต้องสรรสร้างคอนเท้นท์ให้แตกต่าง และโดนใจ
    4. ปรับสไตล์สู่การเป็นนักเล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ
นักเล่าเรื่องเป็นศาสตร์การพูดและการสื่อสารอย่างหนึ่ง การปรับสไตล์ สู่การเป็นนักพูดในแบบฉบับของคุณ ผ่านกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ จะช่วยให้การเล่าเรื่องดูเป็นธรรมชาติและเป็นมืออาชีพมากขึ้น
ฝึกฝนผ่านกิจกรรม SMART
    1. Smart Thinking
           - ระบบความคิดเป็นส่วนสำคัญของการบวนการสื่อสาร ฝึกปรับกระบวนการคิดเพื่อเตรียมตัวสำหรับการออกแบบเรื่องราวการเล่าเรื่อง   Storytelling
    2. Smart Speaking
           - การพูดเป็นสิ่งสำคัญของการสื่อสาร และเป็นส่วนสำคัญของการเล่าเรื่อง การถ่ายทอดแบบเป็นธรรมชาติจะช่วยให้การเล่าเรื่องเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ และดูเป็นมืออาชีพ
    3. Smart Listening
           - นักเล่าเรื่องที่ดี มักมีการใช้กลยุทธ์นี้ฝึกใช้คำถามปลายเปิด เพื่อการพูดหรือนำเสนอแบบ 2 way communication เพื่อนำข้อมูลมาเสริมเติมแต่งการเล่าเรื่องที่ได้เข้าถึงผู้ฟังมากขึ้น
    4. Smart Writing
            - เขียนเล่าเรื่อง storytelling โดยจัดองค์ประกอบให้ครบ เพื่อสามารถนำไปเล่าได้แบบไดนามิค จะช่วยให้เรื่องเล่าของคุณน่าสนใจ และในหลักสูตรนี้ เรามีเทมเพลตแบบมืออาชีพให้คุณนำไปใช้ได้ทันที
จากประสบการณ์สู่การเรียนรู้ที่รวดเร็ว ด้วยทางลัดสู่ความสำเร็จการเป็นนักนำเสนอที่ดี
    1. วิธีจัดโครงสร้างเรื่องราว
    2. การนำเสนอแบบไดนามิก
    3. องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง
    4. หลักการตอบคำถามในกรณีต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ
    5. เทคนิคการสร้างสมาธิและการโน้มน้าวใจในรูปแบบต่าง ๆ

ช่วงบ่าย

** การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการฝึกฝนและการนำเสนอการเล่าเรื่อง ทั้งการพูด และการเขียน พร้อมรับคำแนะนำเทคนิคพิเศษจกกวิทยากรในรูปแบบ Mentoring Style **
    1. กลวิธีการสร้าง PowerPoint ที่เป็นเลิศ สำหรับการเล่าเรื่องแบบเป็นธรรมชาติ
    2. การสร้างการเล่าเรื่องเป็นกลุ่ม
    3. กิจกรรมการนำเสนอแบบกลุ่ม (จับฉลากเพื่อรับโจทย์ในรูปแบบต่าง ๆ)
    4. การสร้างข้อความที่น่าสนใจ สำหรับบทความ โพส หรือ คอนเท้นท์ลงเวปไซต์
    5. บทวิจารณ์อิสระ
    6. ถาม - ตอบ
    7. สรุปเนื้อหาและกิจกรรมทั้งหมด

ลักษณะการเรียนรู้
   - เรียนรู้แบบ 4D Storytelling - กระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ผ่านการเล่าเรื่องที่สนุกสนานของวิทยากร ด้วยรูปแบบ 4D Storytelling


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Master of Storytelling
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Storytelling, Master of Storytelling

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด