เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ 2 วัน

รหัสหลักสูตร: 65199

จำนวนคนดู 224 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ 2 วัน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

*  เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ 

* พัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถของเลขานุการทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการเป็นผู้ช่วยอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารทุกระดับ

* ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขจากสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริง

หัวข้ออบรมสัมมนา

บทบาทและความสำคัญของงานเลขานุการ

     “ผู้ช่วยแบ่งเบาภาระและสนับสนุนงานของผู้บริหาร”

     ๏ ความสามารถดูแลรับผิดชอบงานแทนนาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติและบุคลิกภาพที่ดีของเลขานุการมืออาชีพ

เคล็ดลับการทำงานตามภาระหน้าที่ของเลขานุการ

๏  จัดระบบเอกสารอย่างไรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน

   “เก็บแล้วไม่หาย  รวดเร็วเมื่อเรียกใช้  ค้นหาเจอเมื่อต้องการ”

     -  การแยกประเภทและจัดเก็บเอกสาร

     -  กรณีศึกษา – ปัญหา และแนวทางแก้ไข

๏  การบริหารเวลาสำหรับเลขานุการ

๏  การสื่อสารทางธุรกิจที่ดี…. “หัวใจของงานเลขานุการ”

      -  การโต้ตอบจดหมายทางธุรกิจ / ราชการ

      -  การจดบันทึก  และเขียนข้อความเพื่อการสื่อสารที่ได้ผล

      -  ปัญหาในการติดต่อสื่อสาร และแนวทางการแก้ไข

      -  การเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร

๏  เทคนิคการตรวจสอบ วิเคราะห์ คัดกรอง เอกสารเข้า-ออก เพื่อนำเสนอและส่งต่อ

๏  การใช้โทรศัพท์ทางธุรกิจ

      -  การใช้และพูดโทรศัพท์เพื่อติดต่อธุระและการประสานงานที่ดี

      -  การรับเรื่องและจดบันทึกทางโทรศัพท์

      -  เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการใช้โทรศัพท์

      -  ข้อควรระวังในการใช้โทรศัพท์

๏  การต้อนรับและการนัดหมาย

     -  การจัดทำตารางนัดหมายที่มีประสิทธิภาพ

     -  การจัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย

     -  การต้อนรับและรับรองผู้มาติดต่องาน

 ๏ การจัดการการประชุม

     -  บทบาทหน้าที่ของเลขาฯในที่ประชุม

     -  การแจ้งและนัดหมายผู้เข้าร่วมการประชุม

     -  การเตรียมการก่อนและหลังการประชุม

     -  วิธีการจดบันทึกการประชุม

     -  การจัดทำรายงานการประชุม

ศิลปะการครองใจคน

     ๏  เทคนิคการทำงานให้นายพอใจและประทับใจ

     ๏  การทำความเข้าใจกับความต้องการของผู้บริหาร

     ๏  การทำงานร่วมกับบุคคลในสภาวะอารมณ์

          และบุคลิก / นิสัยต่างๆ

     ๏  ศิลปะการประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่น

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท เจ้านาย และตนเอง 

การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

     ๏  หลักมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อการทำงานที่ดีและมีความสุข

     ๏  บันได 6 ขั้น  เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี


วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม (อาจารย์เปรม)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

วิทยากรและผู้พัฒนาหลักสูตร การสื่อสาร การประสานงาน การบริการ การขาย การบริห่าร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ 2 วัน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: secretary, เลขานุการ, เลขานุการมืออาชีพ, อบรมเลขานุการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด