เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า

รหัสหลักสูตร: 65510

จำนวนคนดู 859 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

      คลังสินค้าถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพราะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค หน้าที่หลักคือการรักษาสมดุลระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่ให้ผลิตมากหรือน้อยจนเกินไป นอกจากนี้หน้าที่ของคลังสินค้าคือการรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ดังนั้นจึงเน้นไปที่กิจกรรมหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ได้แก่ กระบวนการรับ จัดเก็บ จ่าย / การทำ Cycle count เพื่อตรวจสอบจำนวนสินค้า /การลดระยะเวลาและต้นทุนการดำเนินงาน / การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics / การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Warehouse Technology) การทำ Kaizen เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น และเรียนรู้ Case Study จากบริษัทระดับโลก 

 

วัตถุประสงค์

 ทราบถึงความสำคัญของคลังสินค้า

 ทราบถึงกระบวนการทำงานภายในคลังสินค้า

 ทราบถึงวิธีการจัดการคลังสินค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน

 ทราบถึงการรักษาสมดุลระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค

 ทราบถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 ทราบถึงการใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนการทำงาน

 ทราบถึงการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า


หัวข้ออบรมสัมมนา

      ความสำคัญของคลังสินค้า

      การจัดการคลังสินค้า

      กระบวนการทำงานภายในคลังสินค้า รับ เก็บ จ่าย

      การทำ Cycle count เพื่อตรวจสอบจำนวนสินค้า

      Kaizen และ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในคลังสินค้า

      การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics

      การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Warehouse Technology)

      การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

      Case Study


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: warehouse, คลังสินค้า, ตรวจรับสินค้า, ตรวจจ่ายสินค้า, ตรวจนับสินค้า, cycle count

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด