หลักสูตรอบรม เทคนิคเจรจาทวงหนี้ให้ได้ผล...ด้วยหลักจิตวิทยา (เน้นการพูดเจรจาต่อรอง)

รหัสหลักสูตร: 66144

จำนวนคนดู 1914 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม เทคนิคเจรจาทวงหนี้ให้ได้ผล...ด้วยหลักจิตวิทยา (เน้นการพูดเจรจาต่อรอง)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

           หลักการและเหตุผล                  


           Effective Collection Call in Action เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเจรจาทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ และแบบเผชิญหน้ากับลูกหนี้โดยตรง โดยใช้หลักการทางจิตวิทยา ซึ่งประเทศไทยภายใต้กฏหมายคุ้มครองลูกหนี้ มีหลายกฏเกณฑ์ที่ทำให้ลูกหนี้บางรายอาศัยช่องว่างกฏหมายในการหลีกเลี่ยงการจ่ายชำระหนี้ ดังนั้นในการเจรจาเพื่อทวงถามทุกครั้งนั้น พนักงานการเงินหรือแผนกที่เกี่ยวข้องจะต้องมีศิลปะการเจรจา รวมทั้งเทคนิคที่สามารถทวงถามหนี้แบบเร่งรัด ให้ทันตามกำหนดชำระได้ หรือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้ ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยภาพลักษณ์ในการทำการตลาด และประชาสัมพันธ์ ดังนั้นการทวงถามยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้คำพูดเป็นอย่างมาก

           หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ เรียนรู้เทคนิค บอกเล่าถึงปัญหา เพื่อใช้ในการหาทางออกร่วมกัน ใช้กลยุทธ์พิเศษ และฝึกสคริปสำหรับการ Call จริง ในการติดตามทวงหนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้อบรมจะได้ร่วมทำ Workshop สำหรับการติดตามทวงหนี้ในสถานการณ์นั้น ๆ  หากจะต้องเจอกับความหลากหลายของพฤติกรรมการปฏิเสธของลูกค้าแต่ละแบบแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้มองปัญหาออก และเลือกใช้สคริปในการโทรกับลูกค้าประเภทนั้นๆ ได้ดี

 

           วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

              1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการทวงถามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

              2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการใช้สคริปในการโทร และการสนธนาแบบเผชิญหน้าให้เป็นธรรมชาติ

              3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ในการทวงถามหนี้ได้จริงในการทำงาน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

Module 1   :   ปรับทัศนคติและความคิด ให้มีความเข้าใจ เพิ่มกำลังใจ ให้หนักแน่นในการปฏิบัติหน้าที่

                        1. ลูกหนี้ผู้ยิ่งใหญ่

                        2. ประเภทของลูกหนี้

                        3. ความต้องการของลูกหนี้

                        4. นานาปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ของลูกหนี้

Module 2  :   เทคนิคการทวงหนี้ให้สำเร็จตามจิตวิทยาอ่านใจและพฤติกรรม หลากหลายรูปแบบของลูกหนี้

                       1. เรียนรู้นิสัยและพฤติกรรมของลูกหนี้

                       2. เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ให้ลูกหนี้เปิดใจ

                       3. ปัญหาของพนักงานที่เกิดขึ้นขณะทวงหนี้

                       4. วิธีการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกหนี้

                       5. Talking and Sharing Case

                       6. Workshop

Module 3   :   การปฏิบัติการทวงถามหนี้ ด้วยเทคนิคเจรจาต่อรองขั้นเทพ

                       1. เทคนิคและสคริปในการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้

                       2. การจัดการกับลูกหนี้ (เป้าหมาย -> แผนงาน -> การปฏิบัติ)

                       3. การสร้างรายงานการติดตาม Daily ,Weekly, Monthly Plan อย่างมีประสิทธิภาพ

                       4. การใช้น้ำเสียงและคำพูดในการทวงถามอย่างมืออาชีพ

                       5. เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด สร้างความไว้วางใจกับลูกหนี้

Module 4   :   การควบคุมอารมณ์และการเลือกวิธีปฏิบัติกับลูกหนี้

                      1. ภาษาและคำพูดที่ถูกต้องเหมาะสม

                      2. เทคนิคการเปิดบทสนทนาในการโทรและเผชิญหน้า

                      3. ทักษะการฟัง และตั้งคำถาม ในการเสนอทางเลือกให้กับลูกหนี้

                      4. หลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจลูกหนี้

                      5. Talking and Sharing Case

                      6. สรุปเนื้อหาโดยรวม

                      7. Q&A

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการทวงถามหนี้ด้วยหลักจิตวิทยา
   - ผู้ที่ต้องการฝึกการโทรทวงหนี้ ให้เกิดความชำนาญเป็นมืออาชีพ ไม่หวั่นไหวหรือข้อแก้ตัวของลูกหนี้   

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม เทคนิคเจรจาทวงหนี้ให้ได้ผล...ด้วยหลักจิตวิทยา (เน้นการพูดเจรจาต่อรอง)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมี, อบรมติดตามหนี้, ทวงหนี้ตามหลักจิตวิทยา, อบรมหลักสูตร ทวงหนี้, อบรมออนไลน์ทวงหนี้, เรียนตามหนี้

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด