สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร NRCT Open House 2021 : “วิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนา เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม”

รหัสหลักสูตร: 65824

จำนวนคนดู 154 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร NRCT Open House 2021 : “วิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนา เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม”
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 21 สิงหาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 22 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

       ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ หลักสูตร NRCT Open House 2021 : “วิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนา เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม” 

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  

" NRCT Open House 2021 "


วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

     1. การเสวนา เรื่อง “ การวิจัยเพื่ออนาคตอุตสาหกรรมไทย (Research for Future Industries of Thailand) ” ผู้ดําเนินการเสวนา นางสาวพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา

ผู้ร่วมเสวนา:

             - ประเด็น “AI across Industry” โดย รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปัญญาประดิษฐ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

             - ประเด็น “Intelligent Digital Fabrication กระบวนการผลิตแห่งอนาคต” โดย ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

             - ประเด็น “ทิศทาง Bio-refinery สู่การยกระดับอนาคตเศรษฐกิจฐานชีวภาพไทย” โดย ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             - ซักถาม ตอบข้อสงสัย

     2. การเสวนา “เล่าเรื่อง-เรื่องเล่า กว่าจะสําเร็จ Success Case”ประเด็น “Premium Agricultural & Food Products”  ผู้ดําเนินการเสวนา: ผศ.ดร.ธนัท อ้วนอ่อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

             - ประเด็น “Premium Agricultural & Food Products”

     3. แนะนําการใช้งานระบบ NRIIS สําหรับนักวิจัย โดย คุณเอนก บํารุงกิจ ผู้อํานวยการกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม วช.

     4. การแถลง “ผลสําเร็จจากผลการวิจัยนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมและการยื่นขอทุน วช.” ผู้ดําเนินการเสวนา: รศ.วิรุฬห์ศรีบริรักษ์และ คุณพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา 

ผู้ร่วมเสวนา:

             - “มังคุดหลังสวน มังคุดที่ไม่ธรรมดา” โดย ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

             - “รถพยาบาลเพิ่มความปลอดภัย” โดย ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติศูนย์เทคโนโลยีโลหะเเละวัสดุเเห่งชาติสวทช.

             - “อุตสาหกรรมเครื่องบินความเป็นไปได้ของประเทศ” โดย รศ.ดร.สินชัย ชินวรรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

             - ”เปลี่ยนอ้อยเป็นไฟฟ้า” โดย ศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

             - “อาคารอัจฉริยะ” โดย ผศ.ดร.เทิดศักดิ์เตชะกิจขจร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ซักถาม ตอบข้อสงสัยวิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ -

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร NRCT Open House 2021 : “วิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนา เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม”
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: วิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม, NRCT Open House 2021

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด