พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ในยุค New Normal

รหัสหลักสูตร: 66024

จำนวนคนดู 1058 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ในยุค New Normal
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          โลกการทำงานปัจจุบันก้าวมาสู่ยุค 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมมากมาย และปัจจุบันจากสถานการณ์โรคระบาด ที่กลายเป็นยุค New Normal ในฐานะพนักงานในองค์การที่มีบทบาทเป็นหัวหน้างานในยุคนี้ หัวหน้าต้องปรับเปลี่ยนตนเองอย่างไร ให้ตอบสนองต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป เพราะหัวหน้างาน มิใช่ มีหน้าที่แค่เพียงบริหาร ดูแล ควบคุมงาน แต่ผู้เป็นหัวหน้างานต้องมีทักษะการเป็นผู้บริหารงานที่ดีในหลายๆด้าน เช่นทักษะความสามารถในงานเช่นการวางแผน ทักษะความสามารถทางด้านคนเช่นการจูงใจทีมงาน ทักษะความสามารถทางความคิดและตัดสินใจ เช่นการแก้ไขปัญหา นอกจากนั้นทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำงานที่รวดเร็ว ประสิทธิผลดีขึ้น ก็เป็นส่วนหนึ่งในทักษะที่จำเป็นของหัวหน้างานยุคนี้ การเรียนรู้ทักษะใหม่ได้อย่างรวดเร็ว จะเป็นความเปรียบเทียบทางการแข่งขันทางธุรกิจขององค์การ


วัตถุประสงค์ (Objective)

   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของคุณลักษณะและหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่ในยุค New Normal

   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และแนวทางการพัฒนาเพื่อวางแผนในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นหัวหน้าที่สามารถพัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม


   1.การบริหารงานบนโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง ยุค New Normal ณ ปัจจุบัน สิ่งที่ควรรู้เพื่อเตรียมรับมือ

   2.คุณลักษณะและหน้าที่สำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่

   3.ทักษะสำคัญของหัวหน้างานเพื่อเป็นบริหารงานที่ดีแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

                -ความสามารถทางด้านเทคนิค เช่นทักษะใน Function งานของตนเอง

                -ความสามารถทางด้านคน เช่นการสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญกำลังใจ การสร้างการทำงานเป็นทีม

                -ความสามารถทางด้านการคิดและตัดสินใจ เช่นการแก้ไขปัญหา

                -ทักษะใหม่ด้านอื่นๆที่จำเป็นต่อการรับมือกับยุค 4.0 และยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นทักษะทางดิจิตัล เทคโนโลยี

Workshop

   4.วิเคราะห์ทักษะที่เป็นจุดแข็งของแต่ละบุคคลแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะแต่ละกลุ่มของหัวหน้างาน

   5.เป็นหัวหน้าแบบไหนที่ได้ทั้งใจและทั้งงาน

   6.รู้จักลูกน้องหลากสไตล์และแนวทางการบริหารความสัมพันธ์และบริหารผลงาน

Workshop การฝึกทักษะหัวหน้างานตาม Case study

   7.การสร้างและพัฒนาทีมงานเพื่อนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

   8.สรุปการเรียนรู้


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

       -บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 40 : 60


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•หัวหน้างาน ผู้จัดการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ในยุค New Normal
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่, หัวหน้างานสมัยใหม่ในยุค New Normal

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด