เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

หลักสูตร Mindset เพื่อพัฒนาการทำงาน ( Mindset for Better Workplace Performance )

รหัสหลักสูตร: 66209

จำนวนคนดู 939 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร Mindset เพื่อพัฒนาการทำงาน  ( Mindset for Better Workplace Performance )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          มีหลายปัจจัยที่ทำงานล้มเหลว คือ สัมพันธภาพระหว่างกันของคนทำงาน มิใช่ปัญหาของกระบวนการคัดเลือก สรรหาให้ได้คนเก่งๆ มาร่วมงานเท่านั้น แต่ที่สำคัญคนเหล่านั้นมีแตกต่างกันบนพื้นฐานของการศึกษา การใช้ชีวิต และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ทุกๆ องค์กรที่ต้องการสร้าง Mindset หรือความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานที่ดี และประสบผลสำเร็จในการทำงานต่อตนเองและองค์กร หากองค์กรที่มีบุคลากรแบบ "Fixed Mindset" หรือทัศนคติที่ยึดติดอยู่ในกรอบเดิมไม่กล้าที่จะออกจาก “Comfort Zone” เป็นเวลานาน ส่งผลให้พนักงานรู้สึกว่าแต่ละวันที่ไปทำงานนั้นไม่มี “passion” ในการทำงาน  จึงส่งผลกระทบในการนำศักยภาพแต่ละคนออกมาใช้ในการทำงานได้อย่าเต็มที่

          ดังนั้นการปลูกฝังให้พนักงานมีทักษะแนวคิดใหม่ๆ สร้าง "Growth Mindset" หรือทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า พร้อมกับมีการสร้าง Passion ต่อการพัฒนาศักยภาพคนทำงานให้มีพลัง ความกระตือรือร้นสู่ความสำเร็จในการทำงานและองค์กร ด้วยการจัดกรอบความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนจาก Fixed Mindset เป็น Growth Mindset มีเทคนิคการสื่อสาร จัดการสภาพแวดล้อมมีความไว้วางใจต่อกันระหว่างการทำงานร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมการทำงาน สร้างกำลังใน และสัมพันธภาพที่ดีเพื่อเพิ่มผลผลิต และความสุขในองค์กร


วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และปรับทัศนะ Mindset สำหรับการเรียนรู้ความแตกต่างที่หลากหลายในองค์กรสู่การสร้างความสำเร็จในการทำงานและเป้าหมายขององค์กรได้

      2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปรับใช้เสริมสร้างทักษะตนเองแบบ "Growth Mindset" การสร้าง Passion กับการทำงานให้ประสบความความสำเร็จในการดึงศักยภาพการทำงานให้ได้ผลสูงสุด  พร้อมเห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงาน และคุณภาพของงานด้วยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเป้าหมายความสำเร็จของงาน อนาคต ครอบครัว และส่วนตัว


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา

   1. ความหมายและความสำคัญของ Mindset, Fixed Mindset, Growth Mindset

   2. การปรับ Mindset สู่การสร้างความสำเร็จในการทำงานอย่างมีเป้าหมาย

   3. การตั้งเป้าหมาย และการพัฒนาทัศนคติต่อการสร้างสัมพันธภาพในทำงานร่วมกับคนอื่น

   4. WORKSHOP การแบ่งกลุ่มระดมความคิด การสร้าง Mindset เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

   5. การคลายความคิด ปลดล๊อค Fixed Mindset ให้เป็น Growth Mindset

   6. การสร้างแรงกระตุ้นและค้นหา Passion ในการทำงานกับยุคการเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤติ

   7. Re-Skills การสร้าง Passion สู่ความสำเร็จในการทำงาน

         - Communication (การสื่อสาร)

         - Growth and Development (การเติบโตและการพัฒนา)

         - Recognition and Appreciation (การถูกยอมรับและการถูกชื่นชม)

         - Trust and Confident (การสร้างความไว้ใจได้และการสร้างความมั่นใจ)

   8. WORKSHOP การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Fixed Mindset รูปแบบการทำงานของตนเอง ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน  มีรูปแบบการสื่อสาร ทำความเข้าใจผู้อื่นในการทำงาน การวางตนเองในการทำงานร่วมกัน และสรุป Growth Mindset จากการพัฒนาการรับฟัง การสื่อสาร การให้ความสำคัญกับกระบวนการการแก้ไขปัญหาของตนเอง และผู้ร่วมงาน

   9. Touch & Trust TEAMWORK ด้วยการสร้างทีมแห่งความสุข งานและคนในที่ทำงาน

   10.  ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Mindset เพื่อพัฒนาการทำงาน ( Mindset for Better Workplace Performance )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนา Mindset เพื่อการทำงานและความสัมพันธ์ในองค, Mindset for Performance & Relationships in Workpl

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด