หลักสูตรอบรม ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 45001:2018 และพื้นฐานการประเมินความเสี่ยง ( ISO 45001:2018 Requirement and Risk Base Thinking ) - หลักสูตร 2 วัน

รหัสหลักสูตร: 66264

จำนวนคนดู 1384 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 45001:2018 และพื้นฐานการประเมินความเสี่ยง ( ISO 45001:2018 Requirement and Risk Base Thinking ) - หลักสูตร 2 วัน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

   1. เข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน     ISO 45001:2018

   2. เข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน     ISO 45001:2018  เข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน     ISO 45001:2018

   3. รับทราบถึงมุมมองของผู้ตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

วันที่ 1

   1. ทำแบบทดสอบ Pre-Test
   2. แนะนำความเป็นมาระบบมาตรฐาน ISO 45001 และความสำคัญในการจัดทำระบบ
   3. แนวคิดการบริหารจัดการในรูปแบบ PDCA
   4. อธิบายข้อกำหนด ข้อ 4
   5. Work Shop 1
   6. อธิบายข้อกำหนดข้อ 5
   7. อธิบายข้อกำหนดการประเมินความเสี่ยง
   8. Work Shop 3
วันที่  2
   1. ทบทวนเนื้อหาในวันที่ 1
   2. อธิบายข้อกำหนดข้อที่ 7
   3. อธิบายข้อกำหนด ข้อ 8
   4. อธิบายข้อกำหนดข้อ 9 และข้อ 10
   5. ทำแบบทดสอบ
เกณฑ์การผ่านการอบรม
   1. เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 70%  หรือขาดได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง
   2. สอบผ่าน 70% ขึ้นไป
วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

1.    ผู้บริหาร

2.    หัวหน้างาน

3.    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

4.    ผู้ปฏิบัติงาน

5.    อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

6.    จำนวน = 50 คน


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 45001:2018 และพื้นฐานการประเมินความเสี่ยง ( ISO 45001:2018 Requirement and Risk Base Thinking ) - หลักสูตร 2 วัน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 45001:2018, พื้นฐานการประเมินความเสี่ยง, ISO 45001:2018 Requirement and Risk Base Thinking

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด