กลยุทธ์บัญชีสินค้าคงคลัง (Inventory Accounting Strategy)

รหัสหลักสูตร: 66275

จำนวนคนดู 494 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
กลยุทธ์บัญชีสินค้าคงคลัง  (Inventory Accounting Strategy)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     สินค้าคงคลัง (Inventory) คือสินค้าที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าและยังไม่ได้ถูกจำหน่ายหรือขายให้กับลูกค้า เป็นสินค้าชนิดที่ต้องควบคุม ติดตาม และดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อมิให้มีปริมาณน้อยจนไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายหรือมากจนเกินไปจนเกิดเป็นต้นทุนที่สูงในการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการสินค้าคงคลังจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำบัญชีสินค้าคงคลัง (Inventory Accounting) ซึ่งเป็นระบบที่แสดงให้เห็นถึงปริมาณและมูลค่าที่จัดเก็บอยู่ ต้นทุนและผลการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังเช่น งบดุล เป็นต้น เพื่อสามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นกลยุทธ์ในการสร้างผลประกอบการของธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

วัตถุประสงค์     
   1.  ทราบชนิดและปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  เพื่อปฏิบัติงานด้านคลังสินค้า การตลาด การบัญชีงบดุล การขาย การผลิต และจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
   2.  สามารถติดตาม ควบคุม และดูแลสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3.  ลดต้นทุนสินค้าคงคลังให้ต่ำอย่างเหมาะสม
   4.  เติมเต็มสินค้าคงคลังได้ทันเวลาพอดี
   5.  เพิ่มยอดขายสินค้าได้มากขึ้น ด้วยการมีสินค้าคงคลังที่เพียงพอตามที่ลูกค้าต้องการ
   6.  เพิ่มรอบการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังได้มากขึ้น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรมสัมมนา
   1. ความหมายของสินค้าคงคลัง
   2. ประเภทของสินค้าคงคลัง
   3. การบริหารจัดการสินค้าคงคลังและประโยชน์ที่ได้รับ
   4. ระบบบัญชีสินค้าคงคลังเบื้องต้น
   5. ปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงของบัญชีสินค้าคงคลัง
   6. การวัดมูลค่าสินค้าคงคลัง
   7. การติดตาม ตรวจนับและบันทึกสินค้าคงคลัง
   8. การควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังและการเพิ่มรอบการหมุนเวียน (Inventory Turnover)

   9. การจัดทำรายงานสินค้าคงคลังและวัตถุดิบคงคลัง

วิธีการสัมมนา    

        -  การบรรยาย การให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- กลุ่มหลัก  เจ้าของกิจการด้านคลังสินค้า ผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายวางแผนด้านโลจิสติกส์ ฝ่ายจัดซื้อ และผู้สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์บัญชีสินค้าคงคลัง (Inventory Accounting Strategy)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์บัญชีสินค้าคงคลัง, Inventory Accounting Strategy

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด