หลักสูตร หัวหน้างานกับการบริหารทีมรุ่นใหม่เพื่อการทำงานร่วมกัน (Supervisors with new team management for collaboration)

รหัสหลักสูตร: 66456

จำนวนคนดู 236 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร หัวหน้างานกับการบริหารทีมรุ่นใหม่เพื่อการทำงานร่วมกัน (Supervisors with new team management for collaboration)
รอบที่

1

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 169 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 169 วัน


รอบที่

2

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 330 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 330 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล (Introduction)
     ปัจจุบันการทำงานภายในองค์กรต้องยอมรับว่าพนักงานรุ่นใหม่ (New Gen) เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น ในการดำเนินธุรกิจหรือการแข่งขันทางธุรกิจ ทว่าในการทำงานในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ยังต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากพนักงานกลุ่มที่เรียกกว่า (Baby Boomer, Gen X, Gen Y) ดังนั้นความแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานภายในองค์กร อาจ เกิดการไม่เข้าใจกัน เกิดการขัดแย้งกัน เกิดการผิดใจกัน ถ้าหากองค์กรมีปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นและปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการแก้ไข อาจส่งผลรุนแรงถึงขั้นการ (Turn Over) ซึ่งเป็นที่มาของการขาดกำลังพลที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน หรือที่เรียกว่า (สมองไหล) ได้ในอนาคต
     หลักสูตร หัวหน้างานกับการบริหารทีมรุ่นใหม่เพื่อการทำงานร่วมกัน มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่ดีของการเป็นหัวหน้างาน โดยการเรียนรู้ความต้องการและความแตกต่างของมนุษย์ พร้อมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้หัวหน้างานนำข้อมูลมาใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ร่วมกัน การสื่อสารแบบเชิกรุก และการทำงานเป็นทีม เพื่อลดช่องว่างระหว่างช่วงวัย และส่งผลต่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรตั้งไว้

วัตถุประสงค์  (Objective)
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจด้านพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละช่วงอายุ
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ เทคนิคในการสร้างความสัมพันธ์ การสื่อสารเชิงรุก และการทำงานเป็นทีม
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
   4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และวิเคราะห์ปัญาหาพร้อมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างถูกต้อง

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
        - การบรรยาย  40%
        - กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
        - กรณีศึกษา 10%

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Module 1 : เรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์
    •    Change Mindset ในการบริหารคน
    •    หัวใจสำคัญใจการบริหารคน
    •    บทบาทผู้นำในการทำงานร่วมกับทีมรุ่นใหม่
    •    เรียนรู้ปัจจัยที่ทำแตกต่างของคนแต่ละช่วงวัย
    •    เรียนรู้ความต้องการและความแตกต่างคน
Module 2 : เทคนิคการสื่อสารเชิงรุก
    •    ความแตกต่างการสื่อสารปกติกับการสื่อสารเชิงรุก
    •    เทคนิคการสร้างมูลค่าให้การสื่อสาร
    •    เรียนรู้กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
    •    รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร
Module 3 : เทคนิคการทำงานกับทีมรุ่นใหม่
    •    เทคนิคการวางแผนงานอย่างมืออาชีพ
    •    เทคนิคการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    •    เทคนิคการควบคุมงานอย่างเป็นระบบ
    •    เทคนิคการบริหารทีมให้ได้ใจและได้งาน
Module 4 : เทคนิคพัฒนาตนเองและทีมรุ่นใหม่
    •    การค้นหาศักยภาพตนเองและทีมรุ่นใหม่
    •    การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทีมรุ่นใหม่
    •    เทคนิคการเรียนรู้แบบ Brain based Learning
    •    เทคนิคการติดตามผลการพัฒนาศักยภาพ (แบบรูปธรรม)
    •    สร้างความตระหนักหัวหน้างานกับการบริหารทีมรุ่นใหม่
    •    สรุป-ถาม-ตอบ

Workshop 1 : ปรับเปลี่ยนมุมมองการบริหารทีมรุ่นใหม่
Workshop 2 : ค้นหาเป้าหมายในการทำงานปัจจุบัน
Workshop 3 : วิเคราะห์อุปสรรคของการสื่อสารภายในองค์กร
Workshop 4 : การตั้งเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน
Workshop 5 : คุณสมบัติหัวหน้างานกับการบริหารทีมรุ่นใหม่


วิทยากร
ดูประวัติ

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การบริการ)

วิทยากรและที่ปรึกษาพัฒนาคนและพัฒนาองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้จัดการ / หัวหน้างาน
- ผู้ที่เตรียมปรับเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร หัวหน้างานกับการบริหารทีมรุ่นใหม่เพื่อการทำงานร่วมกัน (Supervisors with new team management for collaboration)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้างานกับการบริหารทีมรุ่นใหม่เพื่อการทำงานร่วม, การบริหารทีมรุ่นใหม่เพื่อการทำงานร่วมกัน, Supervisors with new team management for collabora

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด