เทคนิคการทำงานกับคนต่าง Generations ( How to Work with Different Generations )

รหัสหลักสูตร: 66496

จำนวนคนดู 1295 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการทำงานกับคนต่าง Generations ( How to Work with Different Generations )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     การทำงานภายในองค์กรปัญหาหลักในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดจากบุคลากรที่มีความหลากหลายของช่วงวัย จึงทำให้การประสานงาน การวางแผนงาน และการทำงานร่วมกัน ย่อมเกิดความไม่เข้าใจกัน มีความขัดแย้งกัน เกิดช่องว่างระหว่างช่วงวัย ดังนั้นส่วนสำคัญที่ทำให้สิ่งเหล่านี้หมดไป ต้องทำให้บุคลากรทุกคน กล้าเปิดใจ กล้ายอมรับ กล้ารับฟัง และกล้าปรับเปลี่ยนตนเอง เพื่อลดช่องว่างของช่วงวัย เพื่อการประสานงานและทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
     หลักสูตร เทคนิคการทำงานกับคนต่าง Generations มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่ดีของการทำงานต่างวัย โดยการเรียนรู้ความต้องการและความแตกต่างของมนุษย์แต่ละช่วงวัย พร้อมทั้งการวิเคราะห์ต้นกำเนิดและพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย เพื่อข้อมูลมาปรับใช้ในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ร่วมกัน การประสานงานร่วมกัน และการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งเรียนรู้การดึงจุดเด่นและปรับปรุงชุดด้อยของแต่ละช่วงวัย เพื่อนำมาปรับใช้ให้บรรลุเป้าหมายองค์กรที่ตั้งไว้
วัตถุประสงค์  (Objective)
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และสร้างความเข้าใจด้านพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละช่วงวัย
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และวิเคราะห์จุดเด่น-จุดด้อยของมนุษย์แต่ละช่วงวัย
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

   4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากการทำงานร่วมกันได้ถูกต้อง


หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Module 1 : เรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์
    •    Change Mindset ในการทำงานร่วมกัน
    •    หัวใจสำคัญใจของการทานร่วมกัน
    •    เรียนรู้ความต้องการและความแตกต่างมนุษย์
    •    เรียนรู้ปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างแต่ละช่วงวัย
    •    เรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์แต่ละช่วงวัย
    •    เรียนรู้ จุดเด่น-จุดด้อย ของมนุษย์แต่ละช่วงวัย
    •    วิเคราะห์อุปสรรค์การทำงานร่วมกันแต่ละช่วงวัย
    •    เทคนิคการลดช่องว่างระหว่างวัย
    •    เทคนิคการดึงศักยภาพของมนุษย์แต่ละช่วงวัย
Module 2 : เทคนิคการทำงานร่วมกัน
    •    เทคนิคการตั้งเป้าหมายแบบเชิงรุก
    •    เทคนิคการทำงานร่วมกันในยุคปัจจุบัน
    •    เทคนิคการประสานงานและการทำงานร่วมกัน
    •    เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน
    •    รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร
    •    เทคนิคการสร้างมูลค่าให้การสื่อสาร
    •    เรียนรู้กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
    •    สร้างความตระหนักหัวหน้างานกับการบริหารทีมรุ่นใหม่
    •    สรุป-ถาม-ตอบ
Workshop 1 : ปรับเปลี่ยนมุมมองการทำงานร่วมกัน
Workshop 2 : ค้นหาประโยชน์ของการทำงาน
Workshop 3 : การตั้งเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน
Workshop 4 : การปรับตัวในการทำงานร่วมกัน
Workshop 5 : วิเคราะห์อุปสรรคของการทำงานร่วมกัน
Workshop 6 : การสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย 8B
รูปแบบการการอบรม (Methodology)

   -    การบรรยาย  40%
   -    กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
   -    กรณีศึกษา 10%
รายละเอียดการดำเนิน (Training Period)
   -    1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
   -    ผู้จัดการ
   -    หัวหน้างาน
   -    พนักงาน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการทำงานกับคนต่าง Generations ( How to Work with Different Generations )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการทำงานกับคนต่าง Generations, How to Work with Different Generations

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต