เพิ่มเทคนิคพิชิตยอดขายด้วยศาสตร์ (NLP for sales)

รหัสหลักสูตร: 66519

จำนวนคนดู 541 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เพิ่มเทคนิคพิชิตยอดขายด้วยศาสตร์ (NLP for sales)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     อาชีพนักขายเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงระบบอวัยวะสำคัญต่าง ๆ ในร่างกาย ในชีวิตเราจะพบเจอนักขายหลากหลายรูปแบบ ทั้งนักขายที่ดี มีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า เข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง หรือในทางตรงกันข้าม เราอาจจะพบเจอกับนักขายที่ไร้ความรับผิดชอบ ขาดความเป็นมืออาชีพ ไม่มีจิตวิญญาณของการเป็นนักขายอย่างแท้จริง คำถามคือ เพราะเหตุใดจึงมีนักขายแบบนั้น หรือเขาเหล่านั้น อาจไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักขายอย่างแท้จริง แต่ด้วยสภาพแวดล้อม ข้อจำกัดด้านทางเลือกของงาน หรือเหตุผลอื่นใด ที่ทำให้หลายคนต้องมาทำอาชีพนักขาย สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลให้เราได้พบความแตกต่างของนักขายแต่ละคนอย่างมากมายหลายรูปแบบ การขายอีกกลยุทธ์ทางหนึ่งในยุคปัจจุบันที่จะเข้าใจปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ให้คำปรึกษา และสร้างความสัมพันธ์ เพื่อที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ได้ดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว NLP เป็นการศึกษาในเชิงศาสตร์และศิลป์ ของการคิด การสื่อสาร และพฤติกรรม NLP: Neuro Linguistic Programming ซึ่งได้เริ่มมีการพัฒนา โดย Master Richard Bandler และ Dr.John Grinder
      หลักสูตรนี้   วิทยากรได้พัฒนาหลักสูตร “เพิ่มพลังในงานขายและงานบริการด้วย NLP เพื่อความเป็นเลิศ (NLP for Sale and Service Excellence)” ในการเสริมสร้าง ทักษะ ความรู้ และทัศนคติที่ดี ในการใช้ศาสตร์ NLPเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรในองค์กรของท่าน
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาให้เข้ากับยุคสถานการณ์และการปรับตัวแบบฉับพลัน หรือที่เราได้ยินเสมอว่า วิกฤติ Disruption “โลกเปลี่ยน คนต้องปรับ”  โควิดระบาด เกิดช่องว่างการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ แต่ยังไงธุรกิจก็ต้องดำเนินต่อไป โจทย์สำคัญคือ จะทำอย่างไรเมื่อต้องขายของให้ได้มากกว่า หรือเท่าเดิม? คำตอบเหล่านั้นอยู่ในหลักสูตรนี้ครับ
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
     1. การปิดการขาย (NLP Closing) ตลอดจนกลยุทธ์การแก้ปัญหา ตามแนวทางด้านการขายและการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และแนวทางการนำความรู้ไปใช้กับองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
     2. ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้แนวทางและกระบวนการในขายเชิงที่ปรึกษาในแนวทางของ NLP ตั้งแต่การเตรียมตัวในงานขาย และงานบริการ (Preparation for Creditability)
     3. สามารถ สร้างแนวคิด ค่านิยม ทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมกับงานเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย การสร้างความสัมพันธ์ (Rapport) การวิเคราะห์ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า(Need) การสร้างความไว้วางใจที่มีระหว่างผู้อบรมกับลูกค้า (Trust)
     4. สามารถนำความรู้ในศาสตร์ NLP ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในงานขาย หรืองานบริการได้จริง

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. Overview เปลี่ยนวิกฤติโควิด เป็นโอกาสนักขาย
   2. ขายร้อยได้ล้าน
   3. แนวคิด (Concept) และ หลักการ (Principles) ที่สำคัญของ NLP ที่เกี่ยวข้องกับการขาย
   4. การปรับสภาพเพื่อเตรียมพร้อมในการขายแบบ NLP (Mind State Management)
   5. การตอบโต้ข้อโต้แย้งและการปิดการขาย (NLP Objection and Closing)
   6. เทคนิคการเข้าถึงพฤติกรรมเชิงลึกลูกค้า
   7. กลยุทธ์วางแผนการเข้าถึงตัวตนลูกค้า
   8. วิเคราะห์ เพื่อดำเนินการก่อนนัดหมาย
   9. ขั้นตอนการขายในสไตล์ New Normal
   10. 3 Smart เพื่อการขายแบบ Top sales
   11. Workshop >. Step to be a top sale
   12. เรียนรู้ประเภทของลูกค้าเจ้าปัญหา
   13. วิธีการขายและลดข้อปฏิเสธจากลูกค้า
   14. หลักการที่สำคัญของการโน้มน้าวและจูงใจ (Influencing and Persuasion Principles)
   15. เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ (Rapport) และเทคนิคการโน้มน้าว จูงใจ โดยการใช้เทคนิค การจับคู่ (Matching) และ กระจกเงา (Mirroring) และ การจับจังหวะ (Pacing and Leading)
   16. เทคนิคฝังความคิดที่ดี (Anchoring)
   17. หลักการพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อปิดการขาย
   18. Case study/role play
   19. การจัดลำดับความสำคัญลูกค้าเพื่อลดปัญหาการทำยอดขาย
   20. Q and A
   21. สรุปเนื้อหาโดยรวม
รูปแบบการจัดอบรม
     - บรรยายแบบ Storytelling, NLP , Role Play กิจกรรมสนุกสนาน เกม และ การปฏิบัติการ (Workshop) ภาพยนตร์ดีมีบทเรียน (Lesson from Movies) และ Group Discussion โดยผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมทุกๆหัวข้อสามารถนำความรู้กลับไปใช้ได้จริง

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.  นักขาย หรือผู้ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า
2.  หัวหน้างาน ผู้จัดการ ด้านงานขาย และงานบริการ
3.  เทรนเนอร์ หรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และทีมงาน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร เพิ่มเทคนิคพิชิตยอดขายด้วยศาสตร์ (NLP for sales)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เพิ่มเทคนิคพิชิตยอดขายด้วยศาสตร์ NLP, เพิ่มเทคนิคพิชิตยอดขายด้วยศาสตร์ NLP

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน

งานขายต่างประเทศ (Oversea Sales)

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ..งานขายต่างประเทศโดยตรง ซึ่งจะมีเนื้อหาในเรื่อง การทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade) /การเสนอราคา (Price Quote) /การนำเข้าสินค้า (Importer) ที่ครบถ้วน