เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

โครงการอบรม กฎหมายภาษีอากร

จำนวนคนดู 1056 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
โครงการอบรม กฎหมายภาษีอากร
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

\"tax150x113\"

โครงการอบรม กฎหมายภาษีอากร

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วม โครงการอบรม กฏหมายภาษีอากร เรื่อง " กฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบัญชี และมาตราฐานการสอบบัญชี " เพื่อสามารถนำไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากร มีความรู้เกี่ยวกับกฎมายภาษีอากร มาตรฐานการบัญชี และมาตราฐานการสอบบัญชีที่เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์- เพื่อให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี- เพื่อให้ผู้สนใจที่จะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และความสามารถเตรียมความพร้อมในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรวันและเวลา :วันที่ 28 -29 มีนาคม 2552 เวลา 8.30 - 16.30 น. ห้องสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีใบรับรอง ตามประกาศของกรมสรรพากร 12 ชั่วโมง (2 วัน) และ/ หรือตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นับเป็นชั่วโมงบัญชีได้ 3 ชั่วโมง และนับอื่นๆ (ภาษี) 9 ชั่วโมง ในกรณีเข้าอบรมเพียงวันเดียวจะนับตามสัดส่วนการเข้าอบรมในแต่ละวัน)[attachments size=small label=doctitle docid=667]
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)