หลักสูตร การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจร่วมกัน (Building Relationship & Trust)

รหัสหลักสูตร: 66713

จำนวนคนดู 1300 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจร่วมกัน (Building Relationship & Trust)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

    การทำงานในปัจจุบันองค์กรควรสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับพนักงานภายในองค์กร เมื่อพนักงานมีความรู้สึกเชื่อใจและเกิดความอบอุ่นทุกครั้งที่มาปฏิบัติงานจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับพนักงาน พร้อมทั้งพนักงานจะรู้สึกไว้วางใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นการปลูกฝั่งค่านิยมเหล่านี้จะส่งผลให้ห้องค์กรบริหารงาน และการบริหารคนได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

    หลักสูตร การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจร่วมกัน (Building Relationship & Trust) มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อองร์กรและการเรียนรู้คุณค่าของงาน พร้อมกับเรียนรู้บทบาท หน้าที่ และการมีส่วนร่วมในเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมและค่านิยมความไว้วางใจและเชื่อใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้การดำเนินงานประสอบความสำเร็จตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้


   วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ หลักการสร้างความสัพันธ์และเทคนิคการสร้างความไว้วางใจภายในองค์กร

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกันภายในทีมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1: การสร้างคุณค่าและสร้างความสัมพันธ์

 • ปรับมุมมองการสร้างความสัมพันธ์
 • หัวใจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์
 • วิเคราะห์ผู้ที่มีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์
 • เรียนรู้ความต้องการและความแตกต่างของคน
 • เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแบบ 360 องศา
 • ประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์
 • เทคนิคการสร้างคุณค่าจกภายในตนเอง


Module 2: การสร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ

 • ปรับมุมมองของเกี่ยวกับความไว้วางใจ
 • เรียนรู้ลักษณะของพนักงานภายในองค์กร
 • เทคนิคการสร้างความไว้วางใจแบบยั้งยืน
 • เครื่องที่สำคัญในการสร้างความไว้วางใจ
 • ประโชยน์ของการสร้างความไว้วางใจ
 • ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
 • สร้างความตระหนักการสร้างความสัพันธ์และความไว้วางใจภายในองค์กร
 • ถาม-ตอบ

Workshop 1 : ค้นหาความสำคัญของงาน

Workshop 2 : ทำลายหลุมพรางการสื่อสาร

Workshop 3 : สร้างคุณค่าภายในตนเอง

Workshop 4 : ทำลายหลุมพรางการสร้างความไว้วางใจ

Workshop 5 : สร้างบุคคลต้นแบบด้านความสัมพันธ์และด้าน ความไว้วางใจ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 •  เจ้าของบริษัท / ผู้บริหาร
 •  ผู้จัดการ / หัวหน้างาน
 •  พนักงาน / ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจร่วมกัน (Building Relationship & Trust)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสร้างความสัมพันธ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด