พัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ

รหัสหลักสูตร: 66198

จำนวนคนดู 1557 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
4,200฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
พัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

4,200฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

          หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะออกแบบมาเพื่อเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ภายนอกและทักษะการสื่อสารที่ใช้ในการทำงานในลักษณะงานที่ต้องพบปะผู้คน เช่น การเป็นพิธีกรวิทยากรนักพูดนักประชาสัมพันธ์นักขายผู้ให้บริการ เป็นต้น ตลอดจนให้ผู้ที่ได้อบรมสามารถเป็นต้นแบบในด้านบุคลิกภาพที่ดีแบบ SMART & ELEGANT และเป็นต้นแบบนักสื่อสารแบบ POWERFUL & CONFIDENT ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงเน้นตั้งแต่การปรับวิธีคิดเพื่อเติมเต็มบุคลิกภาพให้มีเสนHหKจากภายในสูHภายนอกตลอดจนเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. เตรียมพร้อมบุคลิกจากภายใน ปรับวิธีคิด เปลี่ยนมุมมอง เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้พูดที่เข้าถึงและได้ใจผู้ฟัง สร้างความมั่นใจแด่ผู้พูดด้วย Positive Thinking, Positive Emotion and Positive Self - talk

   2. เสียงคือสิ่งสำคัญ เพราะเสียงคือการสร้างบรรยากาศในการพูดคุย แม้ประโยคเหมือนกันแต่พูดด้วยโทนเสียงที่ต่างกันจะส่งผลให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่ต่างกัน การฝึกสร้างโทนเสียงประกอบด้วย น้ำเสียง จังหวะ ทิศทางของเสียง ความคมชัด ระดับดัง เบา สูง ต่ำ ช้า เร็ว เป็นต้น

   3. เสริมทักษะการใช้คำที่มีประสิทธิภาพ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสื่อสารใน 4 สถานการณ์

             - การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ด้วยเทคนิค Build Rapport โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ในการเริ่มสร้างสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเพื่อให้เกิดความประทับใจ เปิดใจ นำไปสู่การเรื่องหลักของการสื่อสารได้

             - การสื่อสารสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค 2 No 3 Yes โดยมุ่งเน้นให้เกิดบรรยากาศที่ดีและสร้างสรรค์ในระหว่างการสื่อสาร

             - การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจด้วยเทคนิค Focus on benefit และ TPEEP เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน ภายนอกของคู่สนทนา

             - การสื่อสารเพื่อรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าด้วยเทคนิค Apologize concept โดยมุ่งเน้นให้ผู้สื่อสารมีความเข้าใจจิตวิทยาของการจัดการอารมณ์ทั้งตนเองและรับมือกับอารมณ์ของผู้อื่น มีรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมเมื่อต้องเผชิญหน้ากับข้อร้องเรียนและความไม่พึงพอใจของลูกค้า

   4. เสริมบุคลิกภาพภายนอกในการพูด ( Professional Appearance ) การปรากฏกายในที่ชุมชนให้ดูโดดเด่น ได้แก่ ตำแหน่งการยืนการเดินเข้าหาผู้ฟัง เทคนิคการยืนให้ดูมั่นใจและมีพลัง การพักขา การวางตำแหน่งปลายเท้า การเปิดลำตัว เทคนิคลุก - นั่งให้ดูสง่า การเคลื่อนไหวร่างกายน้อยแต่ดูมีพลัง การเว้นระยะห่างขณะสนทนา วิธีการพักมือขณะพูดให้ดูมืออาชีพ วิธีการเดินให้ดู Smart ระยะห่างของก้าว การแกว่งแขนการจัดลำตัวให้ตรง การถือของขณะเดิน วิธีการนั่งให้ดู Elegant การนั่งแบบเปิดลำตัว การวางขาและปลายเท้า วิธีการกวาดสายตา ลำดับและระดับการมอง มารยาทการสบตา เวลาในการสบตา การสบตาแบบเป็นมิตร เทคนิคการยิ้มแบบจริงใจ (Real Smile) และเทคนิคการยิ้มแบบอบอุ่น (Warm Smile) รูปแบบการไหว้ให้น่าจดจำ การใช้ภาษามือในการนำเสนอ การผายมือ การควบคุมสีหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ยากต่อการควบคุม การทักทายโดยจับมือและท้วงท่าที่ไม่ควรทำ


วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.นทษร สุขสารอมรกุล

อบรมสำหรับองค์กร (การบริการ)

วิทยากรด้านการบริการ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร พัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

4,200฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด