หลักสูตรอบรม ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 50001:2018 Requirements (ISO 50001:2018 Requirements)

รหัสหลักสูตร: 66833

จำนวนคนดู 861 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 50001:2018 Requirements  (ISO 50001:2018 Requirements)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          พลังงาน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในธุรกิจที่ใช้กับทุกิจกรรมขององค์กร ล้วนต้องการใช้พลังงาน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองไม่ว่าจะด้านการผลิตสินค้าหรือบริการ การใช้พลังงานจึงจำเป็นต้องมีบริหารจัดการที่ดี การนำระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมาตรฐานฉบับใหม่นี้ได้มีการปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์บริบทองค์กรที่เกี่ยวด้านลังงาน และความเป็นผู้นำของผู้บริหารเพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนบนมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018

วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนและเข้าใจความหมายข้อกำหนดของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018

          2.เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทางในการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานสู่มาตรฐานการจัดการพลังงานฉบับใหม่

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          •การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,การระดมสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติรายบุคคล และรายกลุ่ม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

          •ข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติของระบบการจัดการพลังงาน

          •การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการพลังงานจาก ISO 50001:2011 สู่มาตรฐานใหม่ ISO 50001 : 2018

          •การวิเคราะห์บริบทขององค์กรที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน (Context of the organization)

          •ความมุ่งมั่น นโยบายพลังงานและการจัดการของผู้นำ (Leadership)

          •การประเมินความเสี่ยง การทบทวนด้านพลังงานการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายของพลังงาน (Planning)

          •ด้านบุคลากร การสื่อสาร และระบบเอกสาร (Support)

          •การควบคุมการปฏิบัติ การออกแบบและจัดซื้อ (Operation)

          •การเฝ้าระวัง การตรวจประเมินภายในและการทบทวนการบริหาร (Performance evaluation)

          •ความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการปฏิบัติการแก้ไข (Improvement)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)


          •หัวหน้างาน วิศวกร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานในระบบการจัดการพลังงาน


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 50001:2018 Requirements (ISO 50001:2018 Requirements)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานISO 50001:2018 Requirements, อบรม 2566, อบรมออนไลน์, หลักสูตรอบรม 2566, อบรม สัมมนา 2566, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด