หลักสูตรอบรม กฎหมายสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

รหัสหลักสูตร: 66835

จำนวนคนดู 1018 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม กฎหมายสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          เมื่อองค์กรนำระบบ ISO 14001:2015 มาใช้ในองค์กร มิได้หมายความจะใช้แค่ข้อกำหนดตามระบบเพียงอย่างเดียว จะต้องเรียนรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะหากไม่ปฏิบัติตาม หรือมีการละเมิดทำให้เกิดของเสียต่างๆปล่อยไปยังชุมชน ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะทำให้องค์กรนั้นเสียภาพลักษณ์ และอาจถูกดำเนินคดีฟ้องร้องต่างๆ ดังนั้นจึงต้องดำเนินการให้ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎหมาย

วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเรียนรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

          2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปรับใช้การการบริหารงานสิ่งแวดล้อม ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ

          3.เพื่อธำรงรักษาการทำธุรกิจให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          •การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

          •การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

          1.ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับข้อกำหนด

          2.โครงสร้างและลำดับความสำคัญของกฎหมาย

          3.กฎหมายสิ่งแวดล้อม

          4.พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

          5.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำ

          6.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ

          7.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับของเสีย

          8.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและวัตถุอันตราย

          9.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

          10.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเสียง

          11.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

          12. การติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและประเมินความสอดคล้อง

          13.สรุปการเรียนรู้

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

          •ผู้ที่เกี่ยวข้องใน การกำกับดูแล มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001: 2015

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม กฎหมายสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม กฎหมายสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015, อบรม สัมมนา 2566, อบรมออนไลน์ 2566, อบรม 2566, Online training, อบรมหลักสูตร 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด