หลักสูตรอบรม การตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018 (Internal Audit ISO 45001:2018)

รหัสหลักสูตร: 66837

จำนวนคนดู 762 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม การตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018 (Internal Audit ISO 45001:2018)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจในหลักการประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 สามารถเรียนรู้วิธีการ การเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน กิจกรรมการติดตามดำเนินแก้ไข

วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จากวิธีการซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้ว

          2.เพื่อให้การตรวจประเมินระบบ ISO 45001 ภายในองค์กร ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

         การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)


          1.คำจำกัดความของการตรวจประเมินคุณภาพ “ System Audit

          2.ประเภทของการตรวจประเมิน

          3.วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน

          4.บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

          5.วงจรการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามข้อกำหนดของ ISO 45001:2018

          6.การตรวจสอบเอกสารการจัดเตรียมรายการตรวจสอบ (Check List)

          7.การวางแผนการตรวจประเมิน

          8.การเตรียมการตรวจประเมิน

          9.การดำเนินการตรวจประเมิน

          10.การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ

          11.แนะนำวิธีการเขียนใบแจ้งการแก้ไข , การปิดประชุม

          12.Workshop กิจกรรมตรวจ การเปิดการประชุมทีม Audit การใช้คำถามในการตรวจ การเขียนใบรายงานการแก้ไข การปิดการประชุม

          13.สรุปการเรียนรู้


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

          •ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางตรวจประเมิน การรักษา การกำกับดูแล มาตรฐานระบบบริหาร ISO 45001:2018

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม การตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018 (Internal Audit ISO 45001:2018)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม การตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018, Internal Audit ISO 45001:2018, Online training, อบรม สัมมนา 2566, อบรมออนไลน์, หลักสูตรอบรม 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด