หลักสูตร การบริหารงานขององค์กรยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร (Agile Management for Executive)

รหัสหลักสูตร: 67114

จำนวนคนดู 806 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารงานขององค์กรยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร   (Agile Management for Executive)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ทุกคนมักพูดถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วแต่ความยากหรือปัญหาคือเรายังคงไม่สามารถรู้ทุกสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้หรือแม้แต่ลูกค้าก็ยังไม่สามารถบอกได้หมดจึงเกิดการทำงานในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Agile หรือแนวคิดอไจล์ที่ทำงานแบบ Timebox และ Iterative Model สามารถใช้โครงสร้างของ Kanban ซึ่งเป็นเครือมือของ Lean และโครงสร้าง Scrum ในการทำงานแบบ Agile ได้

     ในหลักสูตรนี้จะพูดถึงหลักการอไจล์ความจำเป็นและการทำงานร่วมกันใน Scrum และ Kanban พร้อมหลักการผู้บริหารแบบอไจล์ที่จะผลักดันให้เกิดการทำงานแบบอไจล์สำหรับองค์กร


วัตถุประสงค์

  •  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการอไจล์
  •  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงผู้บริหารแบบอไจล์
  •  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์หลักการอไจล์ในการทำงานหรือบริหารงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  •  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์หลักการผู้นำแบบอไจล์ในการทำงานหรือบริหารงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
•ทำไมต้องอไจล์

•แนวคิดอไจล์ในการทำงาน

•การบริหารจัดการโครงการแบบ Waterfall vs Agile

   แนวคิด

   ข้อดี vs ข้อเสีย

•หลักการและแนวคิดอไจล์

   แนวคิด Agile

   Agile Manifesto

   Agile Principle

•กรอบการทำงานแต่ละชนิดที่สนับสนุนอไจล์

   Scrum

   Lean

   Kanban

   Hybrid

   อื่นๆ

•การใช้ Kanban ในการทำงานและบริหารโครงการ

   Task board

   Work Limited

•หลักการ Time boxing

•การใช้ Scrum ในการทำงานและบริหารโครงการ

•ทีมทำงานใน Scrum ( Scrum Team)

   Product Owner

   Scrum Master

   Team Development

•กระบวนการ Scrum ( Scrum Process)

   Product Backlog

   Sprint Backlog

   Sprint Planning

   Daily Scrum

   Sprint Review

   Sprint Retrospective

•ผู้บริหารในแบบอไจล์ ( Agile Leadership)

•กิจกรรมที่ 1 : แนวคิด Agile

•กิจกรรมที่ 2 : Agile Principles

•กิจกรรมที่ 3 : การนำแนวคิด Agile มาประยุกต์ในการทำงาน

•กิจกรรมที่ 4: การเป็นผู้นำแบบอไจล์

•สรุปจบ ถาม – ตอบ


ลักษณะการเรียนรู้

•บรรยาย, Workshop, ระดมสมอง, ฝึกปฏิบัติ-นำเสนอ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  •  ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารงานขององค์กรยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร (Agile Management for Executive)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Agile Management for Executive, กระบวนการ Scrum, การใช้ Kanban ในการทำงาน, แนวคิด Agile

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด