หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์และนำไปปฏิบัติ (Build Strategic Planning & Implementation)

รหัสหลักสูตร: 67119

จำนวนคนดู 898 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์และนำไปปฏิบัติ (Build Strategic Planning & Implementation)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     เป้าหมายองค์กรดีแต่อาจจะไม่ทำให้องค์กรไปสู่ทิศทางที่ตั้งไว้ หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือแผนปฏิบัติการไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งสองตัวนี้ต้องมาพร้อมกัน มีกลยุทธ์ดีแต่ไม่มีแผนเปรียบเสมือนการฝันกลางวัน การมีแผนแต่ไร้กลยุทธ์ก็เหมือนการเดินแบบคนตาบอดที่ไม่รู้ว่าเดินไปถูกทางหรือไม่

     ในหลักสูตรนี้จะพูดถึงความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์และวิธีคิดกลยุทธ์พร้อมขั้นตอนการกำหนดแผนปฏิบัติการตามแนวทาง PDCA พร้อมเทคนิคในการตรวจติดตามผลที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าแผนที่วางไว้จะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

  1.  ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิงกลยุทธ์
  2.  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงบทบาท และหน้าที่ ของการเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร
  3.  ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์และแผนการปฎิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. นิยามความหมายและความสำคัญของ

     กลยุทธ์

     การคิดเชิงกลยุทธ์

     การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

2. ความสำคัญของการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

     ประโยชน์ของการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

3. การสร้างแนวคิดเชิงกลยุทธ์

     หลุมพรางการคิดเชิงกลยุทธ์

     แนวทางเอาชนะหลุมพรางที่เกิดขึ้น

4. องค์ประกอบการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ดี

5. ขั้นตอนการสร้างแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ

     การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Objective )

     การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน

     การกำหนดและเลือกกลยุทธ์

     ทำแผนปฎิบัติ

     ควบคุมและติดตาม

6. แนวคิดการ BSC มาประยุกต์ในด้านบริหารผลงาน

     มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective; F)

     มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective; C)

     มุมมองด้านการดำเนินการภายใน (Internal Perspective; I)

     มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาการ (Learning and Growth; L)

7. เครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์

     Base Line Performance and Root Cause Analysis

     Pareto

     SWOT

     PEST

8. เครื่องมือในการช่วยคิดและกำหนดกลยุทธ์

     TOWS Matrix

     VRIO Model

     4P Model

     STP

     Blue Ocean

     Cost Leadership

     Differentiation

9. การกำหนดแผนงาน

     A3

     Logic Tree

     3Ws

10. การกำหนดตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 1 : การวิเคราะห์สถานการณ์

กิจกรรมที่ 2 : การกำหนดกลยุทธ์

กิจกรรมที่ 3 : การกำหนดแผนปฏิบัติการ

สรุปจบ ถาม – ตอบ


ลักษณะการเรียนรู้

     บรรยาย

     กิจกรรมกลุ่ม และ การนำเสนอ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์และนำไปปฏิบัติ (Build Strategic Planning & Implementation)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Build Strategic Planning, การสร้างแนวคิดเชิงกลยุทธ์, องค์ประกอบการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ดี, ขั้นตอนการสร้างแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ, แนวคิดการ BSC มาประยุกต์ในด้านบริหารผลงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti