หลักสูตร การจัดการความขัดแย้งในองค์กรด้วยศิลปะการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ Negotiation and Persuasion Techniques for Conflict Management in Organizations

รหัสหลักสูตร: 67359

จำนวนคนดู 707 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร การจัดการความขัดแย้งในองค์กรด้วยศิลปะการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ Negotiation and Persuasion Techniques for Conflict Management in Organizations
รอบที่

1

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมของการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสภาวะการที่มีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัด และต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันตลอดเวลา จึงทำให้องค์กร จำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทุถกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น จะมีทั้งผู้ที่ยอมรับและปรับได้ รวมถึงคนที่ไม่ยอมรับและเกิดความ“ความขัดแย้ง” ซึ่งถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกองค์การ ซึ่งความขัดแย้งมีสาเหตุเกิดขึ้นได้มากมาย ซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นย่อมมีทั้งประโยชน์และโทษ ดังนั้น จึงต้องเรียนรู้ที่จะบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ ทั้งนี้ จำเป็นต้องบริหารความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยจะต้องมีความเข้าใจ ทักษะ และการนำเทคนิคในการแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสมกับความขัดแย้ง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขององค์กรต่อไป


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจทัศนคติที่ดีต่อการทำงานในองค์กรภายใต้เป้าหมายเดียวกัน

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นระบบ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการเจรจาต่อรองด้วยหลักจิตวิทยา

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสมรรถนะด้านการสื่อสารได้ อย่างดี

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการใช้ศิลปะการโน้มน้าวใจอย่างมีหลักการ


หัวข้ออบรมสัมมนา
ทัศนคติสู่ความสำเร็จ ในการทำงาน

•Growth mindset ปรับความคิดสู่ความสุขในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

•Fixed mindset การจัดการพลังลบ ด้วยทักษะการคิดแบบสร้างสรรค์Emotional Intelligence


ความฉลาดทางอารมณ์เพื่อเป็นผู้ควบคุมในทุกสถานการณ์

1.การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness)

2.การควบคุมตัวเอง (Self-Management)

3.ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Social Skills) การเข้าใจผู้อื่น (Empathy)


สาเหตุของความขัดแย้งในองค์กร ประกอบไปด้วย 4 สาเหตุ

1.การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ

2.การเลือกปฏิบัติ

3.ลักษณะนิสัยที่ไม่ลงรอยกัน

4.การแข่งขัน


การจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ

1.ตั้งความคาดหวังที่ชัดเจน

2.ปรับสภาพแวดล้อมที่ทำงาน

3.ใช้นโยบายที่เปิดกว้าง

4.โฟกัสที่ปัญหา ไม่ใช่ตัวบุคคล

5.หาข้อไกล่เกลี่ยระหว่างพนักงานด้วยการใช้เทคโนโลยีช่วยแก้ไขปัญหา


เข้าใจโจทย์ ตั้งเป้าหมายที่ต้องการ โดยวางแผนการเจรจาอย่างมีกลยุทธ์ องค์ประกอบของความสำเร็จในการเจรจาต่อรองแบบ “ชนะ” ทุกกรณี ทฤษฎีเกม (Game Theory) 

กับการเจรจาต่อรองและการไปประยุกต์ใช้แนวคิด การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win, เกมศูนย์ , เกมบวก, และเกมลบ จิตวิทยาการเจรจาต่อรองแบบ “ผู้แพ้ รู้สึกเสมือนว่า เป็นผู้ชนะ”

ยกระดับการสื่อสารเพื่อการต่อรอง ด้วยโมเดล 3SMART Know you customer 3 รู้คู่นักเจรจา.

ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง

•วางแผน (Planning)

•เปิดการเจรจา (Opening)

•หาความชัดเจน (Clarification)

•การต่อรอง (Negotiation)

•จบการเจรจา (Closure & Implementation)วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล

อบรมสำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

วิทยากรด้านการขายและการตลาด สอนสนุก ด้วยการสอนแบบ 4D Storytelling

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 4 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การจัดการความขัดแย้งในองค์กรด้วยศิลปะการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ Negotiation and Persuasion Techniques for Conflict Management in Organizations
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Growth mindset, Fixed mindset, การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ, ลักษณะนิสัยที่ไม่ลงรอยกัน, ปรับสภาพแวดล้อมที่ทำงาน, เปิดการเจรจา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด