หลักสูตรอบรม สร้างผู้นำยุคใหม่ด้วยการโค้ชเชิงนวัตกรรม ( Transformative Leadership with Innovative Coaching Techniques )

รหัสหลักสูตร: 66343

จำนวนคนดู 1262 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม สร้างผู้นำยุคใหม่ด้วยการโค้ชเชิงนวัตกรรม  ( Transformative Leadership with Innovative Coaching Techniques )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จัก หลักการ วิธีการสร้างภาวะความเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรมด้วยการโค้ชตามรูปแบบ ของตัวเองได้อย่างมืออาชีพ พร้อมประยุกต์ใช้กับสถานการณ์การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะ และเทคนิคต่างๆ ในการบริหารจัดการ การสร้างความสัมพันธ์และไว้วางใจเชิงนวัตกรรมด้วยการโค้ชกับทีมงาน
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นความสำคัญ  และโยชน์ที่ได้จะได้รับจากการเตรียมความพร้อมทีมงาน ภายใต้การเปลี่ยนแปลง และสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการโค้ชเชิงนวัตกรรม (Innovative Coach) ขององค์กร

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. บทบาทของผู้นำ ภาวะผู้นำ และนวัตกรรมกับการสร้างความไว้วางใจด้วยการโค้ช
   2. กรอบความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Mindset) ของผู้นำยุคการเปลี่ยนแปลง

          - แนวทางการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม
          - การสร้างผู้นำเปลี่ยนรูป (Transformative Leadership)
          - การบริหารจัดการงานเชิงสร้างสรรค์
          - การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดการแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย
          - WORKSHOP กำหนดกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม และการเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลของผู้นำ
   3. ทักษะการสร้างความสัมพันธ์และไว้วางใจ (Rapport & Trust) สำหรับผู้นำด้วยการโค้ช
          - ทักษะการโค้ชยุคการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive Innovation)
          - ทักษะการบริหารจัดการเชิงนวัตกรรมเชิงรุก
          - ทักษะการสร้างรูปแบบการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมร่วมกันให้ทันสมัยและต่อเนื่อง
          - ทักษะการคิดนอกกรอบสู่นวัตกรรมกระบวนการโค้ช
          - WORKSHOP การกำหนดแนวทางบริหารจัดการเชิงนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้ “การคิดเชิงนวัตกรรม” กับการโค้ชในองค์กรเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
   4. เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ (Trust) กับทีมงานก่อนการโค้ช
          - สร้างแนวการปฏิบัติใหม่ๆ ให้ทันสมัยและต่อเนื่อง
          - สำรวจช่องว่าง (GAP) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
          - สร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับการทำงาน (Positive Psychology)
          - การวางแผนงานพิชิตเป้าหมาย (Goal Success)
          - การสื่อสารเชิงบวกที่มีคุณภาพ
          - สร้างบรรยากาศการคิดเชิงสร้างสรรค์ของทีมงาน
   5. Innovation Coach Culture การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชให้เป็น “องค์กรองค์กรแห่งนวัตกรรม”
          - สนับสนุนผู้นำให้มีบทสนทนาที่เหมือนกับการโค้ช
          - สนับสนุนแนวทางการทำงานร่วมกันกับมุมมองที่หลากหลาย
          - สร้างวัฒนธรรมการโค้ชขององค์กร “ต้องรู้” สู่ “การสร้างทันที”
          - CASE STUDY กรณีศึกษา เรียนรู้ตัวอย่างองค์กรชั้นนำกับการสร้างนวัตกรรมให้ทันสมัย และประยุกต์ใช้การเปลี่ยนแปลง และสถานการณ์ไม่ปกติ
   6. Q & A และแลกเปลี่ยนความคิดเชิงปฏิบัติการ “ผลกำไรและประโยช์การโค้ชเชิงนวัตกรรมสําหรับผู้นำในองค์กร” (Innovation Coaching for Leader)

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
     การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
          - การบรรยาย     

          - กิจกรรม และเกม      

          - การแสดงออก

          - กลุ่มสัมพันธ์   

          - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม สร้างผู้นำยุคใหม่ด้วยการโค้ชเชิงนวัตกรรม ( Transformative Leadership with Innovative Coaching Techniques )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ผู้นำนวัตกรรมการสร้างความไว้วางใจด้วยการโค้ช, Innovation Coaching for Leader

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด