หลักสูตร ข้อกำหนดส่วนที่เปลี่ยนแปลงของ BRC GS Issue 9 (หลักสูตร 1 วัน)

รหัสหลักสูตร: 66728

จำนวนคนดู 1528 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ข้อกำหนดส่วนที่เปลี่ยนแปลงของ BRC GS Issue 9 (หลักสูตร 1 วัน)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     มาตรฐาน BRC GS Issue9 (New Version) เป็นอีกหนึ่งระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารระดับสากล (จากการรวมตัวของกลุ่มผู้ค้าปลีกในสหภาพยุโรป) เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพ และความปลอดภัยทั้งห่วงโซ่อาหาร ที่มาจากภาคผู้ผลิต จัดเก็บ ขนส่ง (Food Supply Chain) เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านมาตรฐาน BRC GS Issue9 (New Version) จะปราศจากอันตรายทั้ง 7 ด้าน 1.ด้านเคมี 2.ชีวภาพ 3.กายภาพ 4.สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ 5.สารดัดแปรทางพันธุกรรม (หรือการป้องกันการก่อการร้าย) 6.อาหารปลอมปน 7.สารกัมมันตรังสี อีกทั้งยังเป็นมาตรฐานที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ดีกับระบบมาตรฐานสากลที่บริษัทฯ ของเรามีอยู่ เช่น หลักสุขลักษณะที่ดี GHPs) ระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) FSSC22000 นอกจากนั้นยังเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจาก GFSI (Global Food Safety Initiative) ซึ่งคือ องค์กรที่สร้างขึ้นมาจากกลุ่มผู้ค้าปลีกรายใหญ่ทั่วโลก เป็นองค์กร 


วัตถุประสงค์

     เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจเบื้องต้น ในหลักการของBRC GS Issue9 (New Version) โดยให้ทราบถึง การเปลี่ยนแปลงใน Issue9 (New Version) พร้อมกับตัวอย่างของการนำไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการประเมินความเสี่ยง การวางแผน การดำเนินการ การเตรียมตัว เพื่อการดำเนินการ และการตรวจติดตาม เพื่อที่จะทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของ BRC GS Issue9 (New Version) ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ประกอบด้วย การนำเสนอภาคทฤษฎีที่ช่วยพัฒนาความรู้เพื่อให้ การนำไปใช้ได้ อย่างเกิดประสิทธิผลมากขึ้น ในส่วนของการเปลี่ยนแปลง


หัวข้ออบรมสัมมนา
รายละเอียดการอบรม #วันที่ 1


  • ภาพรวมการเปลี่ยนแปลง มาตรฐาน BRC GS Issue9 (New Version )
  • การตรวจติดตามภายใน BRC GS Issue9 (New Version)
  • ข้อกำหนดBRC GS Issue9 (New Version) ส่วนที่เปลี่ยนแปลงจาก Issue 8
  • ข้อกำหนดBRC GS Issue9 (New Version)ส่วนที่เปลี่ยนแปลงจาก Issue 8
  • ข้อกำหนดBRC GS Issue9 (New Version)ส่วนที่เปลี่ยนแปลงจาก Issue 8
  • ตอบข้อซักถาม


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้ประกอบการด้านอาหาร หัวหน้างาน. QMR, food safety team
  • PCQI ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบความปลอดภัยในโรงงานอาหารนักวิชาการด้านอาหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ข้อกำหนดส่วนที่เปลี่ยนแปลงของ BRC GS Issue 9 (หลักสูตร 1 วัน)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร ข้อกำหนด BRC GS Issue 9, BRC GS Issue 9, อบรม 2566, อบรม BRC GS Issue 9, อบรม ข้อกำหนดส่วนที่เปลี่ยนแปลง BRC GS Issue 9, อบรมออนไลน์ 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด