หลักสูตร Professional Documented Information Control

รหัสหลักสูตร: 67482

จำนวนคนดู 364 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Professional Documented Information Control
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

เอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและบันทึก (Record) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร เนื่องจากเอกสารเป็นทั้งมาตรฐาน วิธีการในการดำเนินงานสำหรับทุกคน เป็นข้อมูลอ้างอิงและ/หรือสนับสนุนการดำเนินงาน หากไม่มีการควบคุม จัดเก็บ รักษาและทำลายให้เหมาะสมและทันสมัยอาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาดเนื่องจากผู้ดำเนินการไม่รับรู้ และบันทึกซึ่งเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน หากไม่มีวิธีการในการควบคุม จัดเก็บและทำลายที่เหมาะสมก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการถัดไปหรือการสอบย้อนกลับหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ได้ยากหรือหาไม่พบ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและบันทึกจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการควบคุมที่เหมาะสมทั้งการควบคุม จัดเก็บและทำลายเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศและบันทึกในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงโครงสร้างของเอกสารในระบบการจัดการ
 • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการในการจัดทำเอกสารในรูปแบบของการเขียนพรรณนาและรูปแบบของการเขียน Flow Chart
 • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนในการอนุมัติเอกสาร การระบุสถานะใน การเปลี่ยนแปลง การควบคุมการแจกจ่าย การควบคุมเอกสารจากภายนอกและ การควบคุมเอกสารที่ไม่ใช้งาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจวิธีการควบคุมในการชี้บ่ง การจัดเก็บ การป้องกัน การนำออกมาใช้ ระยะเวลาในการจัดเก็บ และการทำลายบันทึก
 • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึงแนวทางในการควบคุมเอกสารและบันทึกโดย ระบบ Hard Copy และระบบ ElectronicMedia

หัวข้ออบรมสัมมนา

 • โครงสร้างของระบบเอกสาร
 • ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ และการบันทึก
 • ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร
 • การจัดทำเอกสาร รูปแบบของเอกสารแบบการเขียน Flow Chart
 • การควบคุมเอกสาร
 • การกำหนดวิธีการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพโดยระบบเอกสาร (Hard Copy) และระบบเล็กทรอนิกส์ (Electronic)
 • ขั้นตอนการควบคุมบันทึก
 • การบ่งชี้และการจัดเก็บบันทึก
 • การกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บและวิธีการจัดการเมื่อครบอายุการจัดเก็บบันทึก
 • การควบคุมเอกสารและบันทึกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic documented information controlling)
 • สรุปประเด็น เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และถามตอบข้อสงสัย

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • QMR
 • ผู้ควบคุมเอกสาร
 • คณะทำงานในระบบการจัดการต่างๆ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Professional Documented Information Control
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: มาตรฐาน ISO, ข้อมูลสารสนเทศ, ควบคุมเอกสาร, Flow Chart, ระบบเอกสาร, ระบบเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้