registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สัมมนาการพัฒนาตนเอง

อบรมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน ได้รับความก้าวหน้าใน สายอาชีพ
39 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
สัมมนา The Rich MBA Intensive
1500บาท
ความสำเร็จ ความร่ำรวย ขึ้นอยู่กับวิธีคิดด้านการเงิน นี่คือสัมมนาด้านการเงินจากระดับโลก ถอดแบบจาก T.harv eker เจ้าของหนังสือ ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน
Style Signature
10900บาท
Style Signature (ปรับลุค แปลงร่าง สร้างคุณคนใหม่) คอร์สที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับคนที่ต้องการค้นหาตัวตน สร้างสไตล์การแต่งตัวเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ และยกระดับความมั่นใจเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการทำงาน เพื่อสร้างความสุขและความมั่นใจให้กับตัวเอง
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA รุ่นที่ 2
70,000 บาทบาท
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA: นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ  Customer Service Excellence
3500บาท
การบริการที่เป็นเลิศ เป็นกลยุทธ์ขององค์กรในการทำให้องค์กรมีการเติบโตที่ยั่งยืน เพราะการบริการที่เป็นเลิศจะนำมาซึ่งยอดขายและลูกค้า ทำให้สามารถรักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่ได้
การบริหารจัดการความหลากหลายทางพฤติกรรมของลูกจ้างในองค์การ
3500บาท
หลายองค์การเลือกที่จะปรับตัวโดยการมุ่งเข้าสู่ความเป็นระบบสากลมากขึ้น โดยมีเป้าหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การ
กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าสำหรับธุรกิจการบริการ
3500บาท
นักบริการในยุคสมัยใหม่ที่ดีจะต้องมีหลายองค์ประกอบที่สร้างความประทับใจจนกลายเป็นที่ชอบใจให้กับลูกค้า สำหรับวิธีการสร้างนักบริการอย่างมืออาชีพนั้นองค์กรต้องสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

โครงการพัฒนาทักษะมัคคุเทศก์เพื่อการบริการนักท่องเที่ยวผู้บกพร่องทางการมองเห็น
16800บาท
มุ่งเน้นเชื่อมโยงที่เที่ยวให้สามารถท่องเที่ยวต่อเนื่องได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่นมีความพร้อม และขับเคลื่อนให้ประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก
โครงการฝึกอบรมความรู้เชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ ระบบกำกับดูแลกิจการการบินพลเรือน ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ รุ่นที่ 2
20000บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจภาพรวมของระบบกำกับดูแลกิจการการบินพลเรือนของประเทศไทย และได้ทราบถึงสาระสำคัญของการปรับปรุงพระราชบัญญัติการเดินอากาศครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 อันจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติหน้าที่ วางแผนธุรกิจ และกำหนดนโยบ
ห้ามพลาด  !!!  เข้าสัมมนาหลักสูตร  ภาพลักษณ์มืออาชีพ  (LOOK 4 Professional)
3999บาท
พิเศษชำระภายในวันที่ 10 ก.ย. 62 ค่าสัมมนาลดเหลือท่านละ 3,999 บาททันที (ราคายังไม่รวม vat 7%) (ราคาปกติท่านละ 5,999 บาท)
LEADERSHIP SKILL 4.0 (ทักษะผู้นำแห่งยุค)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทักษะที่สำคัญที่สุด ที่กำหนดความสำเร็จของทุกธุรกิจคือ " ภาวะผู้นำ " ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องสร้างผู้นำรุ่นถัดไป ถึงเวลาแล้วที่จะต้องหาความรู้ใหม่ ก่อน AI (Artificial Intelligence) จะเข้ามาทำหน้าที่แทนคุณ
หลักสูตร ศิลปะการวางแผนและการบริหารเวลายุค 4.0
4500บาท
การวิเคราะห์ความสำคัญการวางแผนให้สามารถจัดการเวลาให้ทันต่อเวลาในการทำงานให้เกิดประสิทธิผล
หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ
4500บาท
ปัญหาเป็นอาการสามัญประจำชีวิต ปัญหา หรือ สิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไข ย่อมมี สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกองค์กร เป็นเรื่องปกติที่สามารถสร้างความไม่ปกติ ส่งผลเสียต่อองค์กรและบุคลากรได้ทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาว ถ้ายังปล่อยปละละเลยให้ปัญหานั้นให้ยืดเยื้อต่อไป
จองด่วน! โปรพิเศษ ซื้อบัตร 1 ใบ แถม 1 ใบ ฟรี !!! ​สัมมนาสด
1290บาท
พลิกชีวิตของคุณกับ "ไมเคิล โบลดัค" ได้รับฉายาจาก ไบรอัน เทรซี่ ว่าเป็นโค้ชเบอร์ 1 ของโลก ในเรื่องการตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุความสำเร็จ
สื่อสารมั่นใจ เพื่อความสำเร็จ
4999บาท
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร เรียนรู้เทคนิควิธีการรวมถึงการสร้างความประทับใจแก่คู่สนทนา ขจัด Pain point ด้านการสื่อสารซึ่งถือเป็น Soft Skills ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
เส้นทางสู่ที่ปรึกษาธุรกิจอิสระ
6000บาท
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นที่ปรึกษา แนวทางการก้าวสู่อาชีพที่ปรึกษาธุรกิจอิสระ สมรรถนะพื้นฐานการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในยุคนวัตกรรม
Passion to Goal Career
3000บาท
ค้นหาเป้าหมายสู่ความสำเร็จ จะทำให้คุณตื่นเช้าด้วยความความสุข ออกไปทำงานที่หลงรัก ประสบความสำเร็จได้เร็วเพราะได้ทำงานที่มี PASSION และทำงานที่เราสามารถทำได้ดีจริงๆ ค้นพบเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมและ พร้อมนำไปลงมือทำ สร้างตนเองไปสู่เป้าหมายได้ไม่ผิดทาง
Free Workshop - ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 65
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นการฝึกปฏิบัติสนุกๆ แบบเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง (กิจกรรมนั้จัดมาตั้งแต่ ปี 2554 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทำความดีถวายพ่อหลวง ร.๙)
Pitching Perfect Essentials หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอในยุคดิจิทัล
5900บาท
เรียนรู้เทคนิคการนำเสนออย่างถูกวิธี ทั้งในรูปแบบการใช้คำพูด ภาษากาย การใช้อารมณ์ และการคิดวิเคราะห์ให้สามารถนำเสนอได้ในเวลาอันรวดเร็ว และน่าสนใจ
Enneagram Transformation in Sand Tray
7000บาท
หากคุณคือคนหนึ่งที่มักพบกับปัญหาซ้ำๆ ในชีวิต เช่น ความไม่มั่นใจในตนเอง, ความสัมพันธ์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน, การเห็นคุณค่าในตนเอง, การตั้งเป้าหมายให้กับชีวิต ซึ่งเป็นปัญหาที่คอยกัดกินศักยภาพในตัวคุณไม่ให้ฉายแสงออกมาได้อย่างเต็มที่
ปรับลุคให้คลิก พลิกลุคให้เวิร์ค-Look for Success
3,999บาท
พบสีออร่าฉพาะตัวคุณ 16 ฤดูสี วิธีการสร้าง First Impression ผ่านการแต่งกาย มหัศจรรย์ของศาสตร์ภาพลักษณ์ที่จะทำให้คุณเข้าใจตัวเอง คนรอบข้างและตกหลุมรักตัวเอง
หลักสูตร Negotiation Skills ทักษะการเจรจาต่อรอง
3900บาท
เพื่อทักษะการใช้คำพูด การเจรจาสื่อสารให้ได้มาซึ่งความสำเร็จและเป้าหมายให้เป็นมืออาชีพและความผิดพลาดน้อยที่สุดในการเจรจากับกลุ่มลูกค้า
การสร้างสมดุลให้ชีวิตและการทำงาน รุ่น 4 (Work-Life Balance)
5500บาท
(Work-Life Balance: WLB) ได้รับความสนใจมากขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มทางด้านประชากรและสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การที่ผู้หญิงทำงานนอกบ้านมากขึ้นหรือกำลังแรงงานที่มีอายุเฉลี่ยมากขึ้น (Aging workforce
ฝึกพูดให้ดี เพื่อมีสไตล์เป็นของตัวเอง รุ่น 15
6500บาท
หลักสูตรฝึกการพูดขั้นสูง ฝึกพูดในสไตล์ Talk Show สำหรับท่านที่ต้องการเป็น นักพูด วิทยากร พิธีกร หรือนักแสดง การันตีคุณภาพด้วยที่โค้ชที่มีประสบการณ์การพูดบนเวทีมากว่า 20 ปี และได้รับรางวัล นักพูด Popular Vote จากสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทยถึง 8 สมัย
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development Course)
3900บาท
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ มีชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษว่า Personality Development ในการเน้นการให้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกเพื่อให้ท่านมีบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน การติดต่อ การปรากฏตัว ภาพลักษณ์ ให้เป็นที่ประทับใจ ซึ่งในหลักสูตรท่านจะได้รับความรู้ (Knowled
อบรมการพูด เทคนิคการพูดในที่ชุมชน : Public Speaking Technique
7000บาท
อบรมการพูด คอร์ส เทคนิคการพูดในที่ชุมชน (Public Speaking Technique) เป็นหลักสูตรอบรมการพูด เพื่อให้องค์ความรู้ด้านหลักการพูดในที่ชุมชน ซึ่งจะเป็นฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักวาทศาสตร์ โดยเน้นองค์ความรู้ด้านการพูดและบุคลิกภาพ สร้างความเชื่อมั่น
เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี-Train The Trainer Program
7500บาท
Train The Trainer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้สามารถ พูดได้ บรรยายดี โดยเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ในการพูดและการบรรยายแบบมืออาชีพ ท่านจะได้รับการฝึกปฎิบัติการบรรยายรายบุคคล
เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ : Presentation Skill Pro
7900บาท
หลักสูตร อบรม presentation skill ทักษะการนําเสนอ คือ การอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดยในการอบรมท่านจะได้รับ Knowledge (ความรู้) หลักการนำเสนอ Presentation Skill เพื่อให้ท่านสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ในหลักสูตรท่านจะได้รับ Understand (คว
ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
8500บาท
อบรมการพูด ที่ได้รับความนิยมเพราะสามารถฝึกท่านให้ก้าวข้ามการ "พูดได้" ไปสู่การ "พูดเป็น" โดยหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (The Art of Public Speaking) เป็นหลักสูตรอบรมการพูดต่อที่ชุมชนที่ช่วยปลุกพลังการพูดในตัวคุณให้สามารถก้าวข้ามไปสู่การพูดทีเปี่ยมพลัง
การเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation Skills)
4000บาท
การเจรจาต่อรองขั้นเทพ เป็นการอบรมในหลักสูตร Negotiation Skill ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านทักษะการเจรจาต่อรอง แบบ Win : Win ในการอบรมท่านจะได้รับความรู้ (Knowledge) ในกระบวนการเจรจาต่อรอง หลักการเจรจาที่ถูกต้อง