สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Personal Skill Development)

หลักสูตรการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการทำงาน และการใช้ชีวิต

3 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
การทุจริต และการตรวจสอบการจัดการด้านการทุจริต
4,500บาท
จุดเริ่มต้นของความล้มเหลวในการรับมือกับการทุจริตในองค์กร คือมีความเชื่อว่า “องค์กรของเรา ไม่มีการทุจริต”
อยากเป็นเซลล์ทำยังไงดี
2700บาท
กลัวงานขาย, อยากทำธุรกิจแต่ขายไม่เป็น,อยากเป็นเซลล์แต่ไม่มั่นใจ มาทางนี้ครับ คนธรรมดาๆทำได้ถ้าเข้าใจ
เทคนิคการบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม-ภาษาอังกฤษ
3400บาท
ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมทั้งในรูปแบบที่เป็นและไม่เป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมความคิด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในการปฏิบัติงานว่าใครทำอะไร อย่างไร มีความคืบหน้าอย่างไร มีการเสนออะไร มีมติในเรื่องใดว่าอย่างไร และ