registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership)


4 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
อบรมสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า (Train the Trainers by NEA) เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางการค้ากับผู้ประกอบการระดับต่าง ๆ และกระจายองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศไปสู่ท้องถิ่น
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
เทคนิคการสอนงานแบบ OJT” (สอนอย่างไร?ให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน)
3900บาท
เป็นหลักสูตรสำคัญในการสร้างให้ “ผู้ที่ต้องทำหน้าที่สอนงาน” ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้สอนงานด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “พี่เลี้ยงสอนงานและถ่ายทอดงาน” และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สอนงานมืออาชีพได้ อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลาก
สัมมนาฟรี ภาวะผู้นำ 4.0 ( ทักษะของผู้นำระดับโลก )
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทักษะเดียวในโลกนี้ที่สำคัญสำหรับทุกธุรกิจคือ #ภาวะผู้นำ คุณไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่าง แค่คุณลุกขึ้นมานำผู้คนได้ คุณก็สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง มันคือทักษะเดียวในโลกที่คุณต้องมี
หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisor Skills)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..