registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership)


3 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA รุ่นที่ 2
70,000 บาทบาท
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA: นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
LEADERSHIP SKILL 4.0 (ทักษะผู้นำแห่งยุค)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทักษะที่สำคัญที่สุด ที่กำหนดความสำเร็จของทุกธุรกิจคือ " ภาวะผู้นำ " ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องสร้างผู้นำรุ่นถัดไป ถึงเวลาแล้วที่จะต้องหาความรู้ใหม่ ก่อน AI (Artificial Intelligence) จะเข้ามาทำหน้าที่แทนคุณ
หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisor Skills)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..