registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

การพัฒนามุมมอง (Mindset)


7 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
300บาท
"เปลี่ยน Passion เป็น Action" Workshop ที่จะทำให้เราได้เริ่มต้นเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก่อนปีใหม่ที่จะมาถึง
2วัน 1คืน จ.สระบุรี เปลี่ยนชีวิตด้วยวิธีคิด ไม่ใช่วิธีจำ รุ่น50
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การอบรมสัมมนาที่มีรูปแบบและเนื้อหาไม่เหมือนใคร ท่านที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ด้วยความตั้งใจอย่างจริงจัง
แนวคิดพิชิตหนี้ รุ่น2
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นหนี้ไม่ต้องอาย อย่าไปก้มหน้า ไม่เกิดประโยชน์ ยืดอกขึ้น สูดลมหายใจให้เต็มปอด แล้วตั้งหน้า ตั้งตา จัดการมันให้ถูกทาง
หลักสูตร ฮวงจุ้ยรับทรัพย์ เสริมความเฮง ปี 2563 ด้วย Application ยอดฮวงจุ้ย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เผยเคล็ดลับ เปิดทางรับทรัพย์ รับมือเศรษฐกิจ ปิดจุดเสี่ยง เลี่ยงจุดเสีย ตามหลักฮวงจุ้ย โดย ซินแส พรภพ ปองทอง เจ้าของ Application “ยอดฮวงจุ้ย” Application หนึ่งเดียวที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN
3500บาท
เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน รู้จักตนเอง และ ตระหนักในคุณค่าของตนเอง - เพื่อนร่วมงาน
กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหา
3800บาท
 ถ้าคุณต้องเจอทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่แตกต่าง  ถ้าคุณต้องดูแลลูกน้องที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่น่ารักสุดๆ ... ถึงประเภทที่เหลือทน  ถ้าคุณต้องบริหารจัดการทีมที่มีคนที่แตกต่าง...แต่ต้องนำทีมทั้งหมดให้ทำงานด้วยกันได้ดี
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้