registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน (Communication)


14 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ
7000บาท
ไม่กล้าพูด ประหม่า ตื่นเต้น ไม่รู้จะพูดอย่างไรดี คอร์สฝึกพูด ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดย วิทยากรทรงคุณวุฒิ
หลักสูตร Effective Communication Skill (เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ)
3900บาท
ทราบถึงอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดและพัฒนาตนเองด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
Sponsored
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม จะเปิดประตูสู่การค้าขายระดับโลกผ่านเวปไซต์ขายของอันดับหนึ่งของอเมริกา (เวปอีเบย์ หรือ www.ebay.com) ที่มีผู้ซื้อมากกว่า 400 ล้านคน
หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ
4500บาท
ปัญหาเป็นอาการสามัญประจำชีวิต ปัญหา หรือ สิ่งที่ต้องพิจารณาแก้ไข ย่อมมี สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกองค์กร เป็นเรื่องปกติที่สามารถสร้างความไม่ปกติ ส่งผลเสียต่อองค์กรและบุคลากรได้ทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาว ถ้ายังปล่อยปละละเลยให้ปัญหานั้นให้ยืดเยื้อต่อไป
สื่อสารมั่นใจ เพื่อความสำเร็จ
4999บาท
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร เรียนรู้เทคนิควิธีการรวมถึงการสร้างความประทับใจแก่คู่สนทนา ขจัด Pain point ด้านการสื่อสารซึ่งถือเป็น Soft Skills ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
Free Workshop - ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 65
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นการฝึกปฏิบัติสนุกๆ แบบเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง (กิจกรรมนั้จัดมาตั้งแต่ ปี 2554 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทำความดีถวายพ่อหลวง ร.๙)
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

Pitching Perfect Essentials หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอในยุคดิจิทัล
5900บาท
เรียนรู้เทคนิคการนำเสนออย่างถูกวิธี ทั้งในรูปแบบการใช้คำพูด ภาษากาย การใช้อารมณ์ และการคิดวิเคราะห์ให้สามารถนำเสนอได้ในเวลาอันรวดเร็ว และน่าสนใจ
หลักสูตร Negotiation Skills ทักษะการเจรจาต่อรอง
3900บาท
เพื่อทักษะการใช้คำพูด การเจรจาสื่อสารให้ได้มาซึ่งความสำเร็จและเป้าหมายให้เป็นมืออาชีพและความผิดพลาดน้อยที่สุดในการเจรจากับกลุ่มลูกค้า
ฝึกพูดให้ดี เพื่อมีสไตล์เป็นของตัวเอง รุ่น 15
6500บาท
หลักสูตรฝึกการพูดขั้นสูง ฝึกพูดในสไตล์ Talk Show สำหรับท่านที่ต้องการเป็น นักพูด วิทยากร พิธีกร หรือนักแสดง การันตีคุณภาพด้วยที่โค้ชที่มีประสบการณ์การพูดบนเวทีมากว่า 20 ปี และได้รับรางวัล นักพูด Popular Vote จากสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทยถึง 8 สมัย
อบรมการพูด เทคนิคการพูดในที่ชุมชน : Public Speaking Technique
7000บาท
อบรมการพูด คอร์ส เทคนิคการพูดในที่ชุมชน (Public Speaking Technique) เป็นหลักสูตรอบรมการพูด เพื่อให้องค์ความรู้ด้านหลักการพูดในที่ชุมชน ซึ่งจะเป็นฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักวาทศาสตร์ โดยเน้นองค์ความรู้ด้านการพูดและบุคลิกภาพ สร้างความเชื่อมั่น
เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี-Train The Trainer Program
7500บาท
Train The Trainer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้สามารถ พูดได้ บรรยายดี โดยเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ในการพูดและการบรรยายแบบมืออาชีพ ท่านจะได้รับการฝึกปฎิบัติการบรรยายรายบุคคล
เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ : Presentation Skill Pro
7900บาท
หลักสูตร อบรม presentation skill ทักษะการนําเสนอ คือ การอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดยในการอบรมท่านจะได้รับ Knowledge (ความรู้) หลักการนำเสนอ Presentation Skill เพื่อให้ท่านสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ในหลักสูตรท่านจะได้รับ Understand (คว
ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
8500บาท
อบรมการพูด ที่ได้รับความนิยมเพราะสามารถฝึกท่านให้ก้าวข้ามการ "พูดได้" ไปสู่การ "พูดเป็น" โดยหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (The Art of Public Speaking) เป็นหลักสูตรอบรมการพูดต่อที่ชุมชนที่ช่วยปลุกพลังการพูดในตัวคุณให้สามารถก้าวข้ามไปสู่การพูดทีเปี่ยมพลัง
การเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation Skills)
4000บาท
การเจรจาต่อรองขั้นเทพ เป็นการอบรมในหลักสูตร Negotiation Skill ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านทักษะการเจรจาต่อรอง แบบ Win : Win ในการอบรมท่านจะได้รับความรู้ (Knowledge) ในกระบวนการเจรจาต่อรอง หลักการเจรจาที่ถูกต้อง
หลักสูตร Effective Task & Time Management Techniques
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..