หลักสูตร กระบวนการนำเข้าและพิธีการศุลกากรขาเข้า (Import Process and Import Customs Formality)

รหัสหลักสูตร: 67191

จำนวนคนดู 708 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร กระบวนการนำเข้าและพิธีการศุลกากรขาเข้า (Import Process and Import Customs Formality)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำเข้าสินค้าจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการนำเข้าการขนส่งทางเรือและทางอากาศเอกสารการค้าเอกสารขนส่งกฎหมายและพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้าและการใช้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับภาษีศุลกากร เพื่อการจัดการนำเข้าสินค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมีต้นทุนตํ่าและทันเวลาตามความต้องการ


วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการนำเข้าสินค้าหลักการขนส่งทางเรือและทางอากาศ
  2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าสินค้าและการชำระภาษีอากรขาเข้า
  3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้หลักเกณฑ์การจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร
  4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับราคาศุลกากรสำหรับสินค้าที่นำเข้า
  5.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร
  6.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับข้อควรระวังและการตรวจสอบของศุลกากรสำหรับการนำเข้าสินค้า

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการนำเข้าสินค้า

2. หลักการขนส่งทางทะเล (Sea freight) และทางอากาศ (Air freight)

3. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

4. เอกสารที่ใช้ในการนำเข้าสินค้า ได้แก่ เอกสารการค้า เอกสารการขนส่ง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า

5. กฎหมายและกระบวนการทำพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าสินค้า (e-Import) และการเสียภาษีอากรขาเข้า

6. หลักเกณฑ์การจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร

7. การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของที่นำเข้า

8. สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรและหลักเกณฑ์ที่สำคัญ

9. ข้อควรระวังและการตรวจสอบของศุลกากรสำหรับการนำเข้าสินค้า

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร กระบวนการนำเข้าและพิธีการศุลกากรขาเข้า (Import Process and Import Customs Formality)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม กระบวนการนำเข้าและพิธีการศุลกากรขาเข้า, (Import Process and Import Customs Formality, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการนำเข้าสินค้า, อบรม การนำเข้า, Deep Import, อบรม Import

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด