หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (Basic Knowledge of International Transport and Trade)

รหัสหลักสูตร: 67104

จำนวนคนดู 790 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (Basic Knowledge of International Transport and Trade)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าผู้บริหารด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการขนส่งหลักเช่นทางเรือและทางอากาศที่มีประสิทธิภาพข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศการชำระเงินหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับพิธีการศุลกากร เพื่อการวางแผนและควบคุมการส่งออกและนำเข้าตลอดจนการชำระภาษีศุลกากรอย่างถูกต้องครบถ้วน และประหยัดโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ตามกฎหมาย


วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการขนส่งที่มีประสิทธิภาพเช่นการขนส่งทางเรือและทางอากาศ (Sea Freight & Air Freight) และเอกสารการขนส่ง (Transport Documents)
 2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS® 2020 RULES หรือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า) การจัดทำเอกสารการค้า (Trade Documents) และเงื่อนไขการชำระเงิน   (Terms of Payment)
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์สำคัญในการผ่านพิธีการศุลกากรโดยเฉพาะการส่งออกและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเช่นการขอคืนอากรการขอเงินชดเชยค่าภาษีอากรเป็นต้น


หัวข้ออบรมสัมมนา

 •  หลักการสำคัญของการขนส่งทางทะเล (Sea freight) และการขนส่งทางอากาศ (Air freight) และเอกสารการขนส่งที่สำคัญ
 •  หลักเกณฑ์ที่สำคัญของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS® 2020 RULES) ซึ่งรวมถึง การจัดทำเอกสารการค้าการส่งมอบสินค้าการโอนความเสี่ยงการประกันภัยพิธีการ ขาออก-ขาเข้า การแบ่งปันค่าใช้จ่ายการแจ้งข้อมูลระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อและเงื่อนไขการชำระเงิน (Terms of Payment)
 •  หลักเกณฑ์สำคัญในการผ่านพิธีการศุลกากรพิธีการส่งออกและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเช่นการขอคืนอากรการขอเงินชดเชยค่าภาษีอากร เป็นต้น

หัวข้อและกำหนดการอบรม

 1. การขนส่งทางทะเล (Sea freight) และการขนส่งทางอากาศ (Air freight)
 2. ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS® 2020 RULES)
 3. เงื่อนไขการชำระเงิน (Terms of Payment)
 4. พิธีการศุลกากร (Customs Formality) หลักเกณฑ์สำคัญของการผ่านพิธีการศุลกากรขาออกใบขนสินค้าขาออกและเอกสารขาออก
 5. การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเช่นการส่งเสริมการลงทุนคลังสินค้าทัณฑ์บนเขตปลอดอากรการขอคืนอากรและการขอเงินชดเชยค่าภาษีอากร เป็นต้น


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (Basic Knowledge of International Transport and Trade)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่ง, การค้าระหว่างประเทศ, การขนส่งทางทะเล, พิธีการศุลกากร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต