หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีวิชาชีพด้านการเงิน (Finance for Non-Finance Professionals)

รหัสหลักสูตร: 66997

จำนวนคนดู 600 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีวิชาชีพด้านการเงิน (Finance for Non-Finance Professionals)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           การบริหารเงินมีความสำคัญทั้งในชีวิตส่วนตัวและการดำเนินธุรกิจ การบริหารธุรกิจและการลงทุนจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจการใช้เงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหลักสูตรนี้ได้ออกแบบเพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ด้านการบัญชีหรือการเงินสามารถเข้าใจหลักการสำคัญเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจด้านการเงินเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดรวมถึงการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ด้านการบัญชีหรือการเงินได้มีความรู้ความเข้าใจหลักการสำคัญของการบัญชีการเงินการบัญชีบริหาร

    และการจัดการการเงินเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารธุรกิจการเงิน หรือการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเงินหรือการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.หลักการสำคัญของการบัญชีการเงิน (Financial Accounting) งบการเงินต่างๆ และองค์ประกอบที่สำคัญของงบการเงิน

2.หลักการสำคัญของการบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างต้นทุน-ปริมาณ-กำไรเพื่อหาจุดคุ้มทุน (Break-Event Point) หรือการตั้งราคาขาย

3.ภาพรวมของการจัดการการเงิน (An Overview of Financial Management)

4.การวิเคราะห์งบการเงิน (Analysis of Financial Statements)

5.พฤติกรรมของมนุษย์และมูลค่าของเงินตามเวลา (Human Nature and Time Value of Money)

6.เครื่องมือในการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (Capital Budgeting Tools)

7.การประมาณการกระแสเงินสด (Measuring Cash Creation and Flow)

8.การประเมินต้นทุนของเงินทุน (Evaluating the Cost of Capital)

ลักษณะการเรียนรู้

1.Onsite หรือ Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้บริหารผู้จัดการหัวหน้างานหรือบุคคลที่สนใจทั่วไปที่ไม่ได้มีพื้นฐานการศึกษาด้านการบัญชี หรือการเงินมาก่อน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีวิชาชีพด้านการเงิน (Finance for Non-Finance Professionals)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเงินสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีวิชาชีพด้านการเงิน, Financial Accounting, Managerial Accounting, Evaluating the Cost of Capital, การวิเคราะห์งบการเงิน, Break-Event Point

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ